Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: NASIELSK

Współpraca Zagraniczna

29 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Nasielsku przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nasielsk a Gminą Nowa Uszyca w Ukrainie. 23 stycznia 2023 r. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski podpisał umowę o współpracy partnerskiej z ukraińską gminą Nowa Uszyca reprezentowaną przez Burmistrza Pana Anatolija Olijnyka.

Podpisanie umowy było kontynuacją przesłanej w listopadzie 2022 roku ukraińskiej propozycji nawiązania partnerstwa pomiędzy naszymi gminami. Umowa partnerska ma na celu umożliwić podjęcie wspólnych przedsięwzięć m.in. w obszarze edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez społeczności obu gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia warunków do wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk turystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wymiany grup, w szczególności młodzieży.

Gmina Nowa Uszyca jest pierwszą zagraniczną gminą, z którą nawiązaliśmy współpracę partnerską.

nowa_uszyca_flaga flaga

nowa_uszyca_herbherb

 

Wspólnota terytorialna Nowa Uszyca Położenie: Ukraina, obwód Chmielnicki, powiat Kamieniecko-Podolski 
Skład gminy: 59 miejscowości 
Centrum administracyjny: Nowa Uszyca (5,8 tys. mieszkańców)
Powierzchnia: 0,853 tys. km2 
Ludność: 26541 mieszkańców 
Zasoby naturalne: Zbiornik Dniestr (potencjał rekreacyjny). 8 małych rzek (dopływy Dniestru). Złoża fosforytów, piasków, glin bentonitowych, kamień wapienny, źródła wód mineralnych itp
Budżet: 205 mln UAH (ponad 5 mln EUR)
Rozwój Gospodarczy:

82 przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe (produkcja roślinna, powierzchnia 60555 ha)
2 przedsiębiorstwa przemysłowe (przetwórstwo mleka, produkcja produkty mleczne; produkcja pieczywa i wyrobów piekarniczych)

Edukacja: Uczelnia rolnicza; 19 szkół (1 dla dzieci z wadą słuchu); 28 placówki przedszkolne; szkoła muzyczna 
Medycyna: szpital; ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej; podstacja pomocy medycznej w nagłych przypadkach (ambulans)
Kultura: muzeum; dom twórczości dziecięcej; 26 bibliotek; 44 kluby; 1 pomnik architektury o znaczeniu krajowym; 64 zabytki, 77 obiektów dziedzictwa kulturowego
Sport: szkoła sportowa; drużyna piłkarska "Agrobiznes"; centralny stadion; 30 boisk sportowych; 16 hal sportowych; 13 boisk do piłki nożnej
Sektor bezpieczeństwa: departament policji; państwowa jednostka straży pożarnej i ratownictwa; 7 lokalnych straży pożarnych; posterunek ratunkowy
Propozycje inwestycyjne: https://bit.ly/business_NU 
Wspólnota na zdjęciu: https://bit.ly/photo_NU 
Wspólnota na wideo: https://bit.ly/video_NU 
Do czego dążymy: Realizacja wspólnych projektów w zakresie edukacji, kultury, polityki młodzieżowej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Kontakt:

e-mail: gromada_nova_ushytsya@ukr.net, 04407388@mail.gov.ua
tel: +380688449980, +380384721474
adres: ul. Podilska 17, Nowa Uszyca,
Kamieniec-Podolski powiat, obwód Chmielnicki, Ukraina, 32600
https://novagromada.gov.ua/
https://www.facebook.com/novaushytsia