Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Warto zobaczyć

Nasielsk i okolice

Gmina Nasielsk, to nie tylko obszar o walorach przyrodniczych, ale również historycznych. To tutaj, na Ziemi Nasielskiej, kształtowała się historia, która dziś odkrywa przed nami ślady przeszłości.

Na szczególną uwagę zasługuje neogotycki kościół pw. św. Wojciecha w Nasielsku, który powstał w latach 1899-1909 oraz gotycko - renesansowy kościół pw. św. Doroty w Cieksynie, w murach którego kamienne kule z okresu wojen tkwią do dziś.

Kościół w Cieksynie
Kościół w Nasielsku

Swą uwagę przyciągają także zabytkowe budowle jako pozostałości po dawnych rezydencjach szlacheckich i parkach podworskich. Większość z nich odzyskała swój niepowtarzalny urok przechodząc w ręce prywatnych właścicieli. Znajdują się one w miejscowościach:  Chrcynno, Kosewo, Lelewo, Lubomin, Pianowo.