Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Szlaki turystyczne

Czarny szlak rowerowy PTTK

We współpracy z PTTK - Oddział Mazowsze stworzyliśmy na terenie Gminy Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest to trasa o długości 24 km, zaczynająca się jako przedłużenie czarnego pułtuskiego szlaku rowerowego w gminie Serock – na granicy Zabłocia i Jaskółowa. 

Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Morgi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP.

Podróżując szlakiem czarnym można po drodze zaobserwować wiele malowniczych terenów Nasielska, obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy. Trasa przybliży turystom rowerowym obiekty takie jak Kościół św. Doroty w Cieksynie, wieżę ciśnień, a także naturalnie piękne widoki jak Panoramę Nasielska, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu czy źródła rzeki Klusówki.

kościół_Cieksyn  

1) Kościół im. św. Doroty w Cieksynie – najprawdopodobniej pochodzi z 1449 roku i został ufundowany przez rycerza Falentę, jednak w 1580 r. został przebudowany, a swoja obecną, murowaną formę zawdzięcza słynnemu ówcześnie budowniczemu Janowi Baptyście z Walencji.

Od tego roku Kościół w niemal niezmiennej postaci był świadkiem wielu istotnych wydarzeń historycznych: II wojny północnej (tzw. potop szwedzki), pierwszej wojny polskiej z okresu napoleońskiego, Powstania Styczniowego i starć w ramach Bitwy Warszawskiej 1920. Wielokrotnie naprawiany, budynek wciąż skrywa w sobie kule wystrzelone przez Szwedów, Francuzów czy Rosjan.

2) Wieża ciśnień – piękna, zabytkowa wieża pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego, a dokładnie z 1928 r. Została wzniesiona przez Polaków obok starego młyna i parowozowni, jako źródło zaopatrywania w wodę stacjonujących w Nasielsku parowozów. Mimo jedynie szczątkowych prac konserwacyjnych, na górze wieży do dnia dzisiejszego znajduje się zbiornik wodny o pojemności 4000 m3.   IMG_4002_2
panorama   3) Panorama Nasielska – na ulicy Krańcowej, prowadzącej z Siennicy do Paulinowa, znajduje się punkt widokowy, z którego widoczna jest rozległa panorama miasta wraz z kościołem im. św. Wojciecha jako punktem centralnym. Ulica Krańcowa jest jednocześnie południową granicą administracyjną miasta.
4) Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu – zajmuje powierzchnię ogólną 14586 ha, w tym lasy 3360 ha, użytki rolne 10388 ha i grunty pod wodami 94 ha. Znajduje się w nim wiele terenów leśnych, dolin rzecznych, a także łąk i gruntów rolnych o wysokiej klasie, ze swojej natury wymagających szczególnej ochrony. Obszar obejmuje atrakcyjny krajobrazowo fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pułtuska, z ostańcami wzgórz morenowych i kemowych, obszarami leśnymi i bagiennymi oraz Dolinę Dolnej Narwi   IMG_4001_2
zrodla_klusowki   5) Źródła Klusówki – ciągnąca się przez 18,67 km rzeka, będąca prawym dopływem Narwi, ma swoje źródła na granicy Młodzianowa i Żabiczyna. Rzeka przebiega dalej przez tereny gmin Nasielsk i Serock, a do Narwi uchodzi pod kątem prostym 10 km na północ od Jeziora Zegrzyńskiego.

Ciekawostki

Na trasie szlaku znajduje się 16 przydrożnych krzyży, figur i kapliczek, posiadających swój własny indywidualny charakter i historię odzwierciedlającą kulturę lokalnych społeczności. W Cieksynie znajdują się 4 bardzo nietypowe, kolorowe drzewa autorstwa Stowarzyszenia Artystycznego Skafander. Każde z drzew (różowe, niebieskie, pomarańczowe i żółte) symbolizuje coś innego.

W miejscowości Morgi znajdują się najbardziej żyzne gleby w całej gminie. Warto zwrócić uwagę, jak różnorodne uprawy występują w rozdrobnionym rolnictwie w tej miejscowości. Na trasie szlaku na wysokości miejscowości Czajki znajduje się farma wiatrowa w licząca pięć turbin. Ten nowoczesny styl wiatraków na stałe wkomponował się w krajobraz wsi, tworząc malowniczy widok, który mimo kontrastowania z łanami zbóż tworzy spójną całość.

Mamy nadzieję, że szlak zachęci amatorów rowerowych wycieczek do podróży na terenie Nasielska. Za pomoc przy tym przedsięwzięciu, a w szczególności wsparcie merytoryczne przy planowaniu trasy i tworzeniu opisów umieszczonych na tablicach PTTK, dziękujemy Łukaszowi Malinowskiemu z Nasielsk Baszta Team.