Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Nagrodzeni Ludzie

Lew Nasielska

Zarządzeniem Nr 121/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku Burmistrz Nasielska ustanowił Nagrodę „Lwa Nasielska”, którą honorowane byłyby osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie Gminy Nasielsk oraz na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa jest artysta-plastyk Marek Zalewski z Ciechanowa. Pierwsze „Lwy Nasielska” w dniu 18 czerwca 2004 roku otrzymali Ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki – Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Janusz Konerberger – Prezes P.P.H.U. „JANPOL” Zakład Pracy Chronionej oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W roku 2005 „Lwa Nasielska” otrzymała Pani Bogumiła Barcińska-Ekler, właścicielka znanego nie tylko w Nasielsku zakładu fotograficznego. W roku 2006 "Lwa Nasielska" otrzymał Henryk Śliwiński - Honorowy Prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury. W 2007 roku „Lew Nasielska” trafił do Pani Haliny Kamińskiej – Prezesa Akcji Katolickiej w Nasielsku, pełniącej od wielu lat funkcję Sołtysa Wsi Chlebiotki. W 2008 roku "Lew Nasielska" trafił w ręce ks. kanonika Józefa Szczecińskiego, proboszcza parafii w Cieksynie. W 2009 roku nagrodą "Lew Nasielska" został wyróżniony Pan Bogdan Ziemiecki. W roku 2010 nagrodę "Lew Nasielska" otrzymał historyk z wykształcenia i zamiłowania - Pan Andrzej Zawadzki. W kolejnym roku nagroda trafiła na ręce dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku - Pani Agaty Nowak. W roku 2012 nagrodą został wyróżniony rolnik i zarazem duży przesiębiorca - Pan Krzysztof Kowalski z Winnik. W roku 2013 Kapituła Nagrody "Lew Nasielaska " nagrodę przyznała Panu Marianowi Wasierzyńskiemu, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, wieloletniemu Prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwii "Kropelka". W tym samym roku Kapituła Nagrody 'Lew Nasielska" pośmiertnie przyznała Honorową Nagrodę "Lew Nasielska" Śp. Grzegorzowi Duchnowskiemu - wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. W roku 2014 Nagrodę Kapituły "Lew Nasielska" otrzymał Pan Józef Zając - laureat, który podczas sprawowania funkcji Naczelnika Gminy Nasielsk, zrealizował wiele dogodnych dla mieszkańców Gminy Nasielsk inwestycji, min. doprowadzenie gazu ziemnego. "Lew Nasielska" w 2015 roku, trafił na ręce Pani Teresy Skrzyneckiej - Prezesa "Fundacji Bądźmy Razem". W 2017 roku nagrodą "Lew Nasielska" został uhonorowany Pan Tadeusz Czachorowski. Decyzją Kapituły w 2018 roku laureatem Nagrody został Pan Zdzisław Suwiński – historyk, zasłużony nauczyciel i pedagog, wieloletni Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. W roku kolejnym – 2019 Kapituła uhonorowała nagrodą "Lew Nasielska" Panią doktor Annę Łapińską. Rok 2020 należał do Pana dra Stanisława Tyca – to właśnie On został laureatem nagrody. W roku 2021 „Lew Nasielska” trafił na ręce Pana Michała Wójciaka.

Zarządzenie oraz regulamin Kapituły Nagrody "Lew Nasielska" - Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Nasielska z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia 223/08 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kapituły Nagrody "Lew Nasielska"  

Laureaci Nagrody "Lew Nasielska"

Laureaci Laudacja
Śp. ks. prałat Kazimierz Śniegocki   2003 laudacja 
Janusz Konerberger   2004 laudacja 
Adam Struzik   2005  
Bogumiła Barcińska-Ekler   2006 laudacja
Śp. Henryk Śliwiński   2007 laudacja 
Halina Kamińska   2008 laudacja 
Śp. ks. kanonik Józef Szczeciński   2009 laudacja 
Bogdan Ziemiecki   2010 laudacja 
Andrzej Zawadzki   2011 laudacja  
Agata Nowak   2012 laudacja 
Krzysztof Kowalski    2013 laudacja 
Marian Wasierzyński   2014 laudacja 
Śp. Józef Zając   2015 laudacja 
Teresa Skrzynecka   2016 laudacja 
Tadeusz Czachorowski   2017 laudacja 
Zdzisław Suwińśki   2018 laudacja 
Anna Łapińska   2019 laudacja 
Stanisław Tyc   2020 laudacja 
Michał Wójciak   2021 laudacja 
Iwona Żyła   2022 laudacja 

Iwona Pęcherzewska   2023                                                                                                laudacja

Honorowa Nagroda Lew Nasielska

  • Śp. Grzegorz Duchnowski - 2013
  • Śp. Adam Stamirowski - 2020