Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: NGO

Inicjatywa lokalna

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla społeczności Gminy zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Gminie Nasielsk.

Zadania, które można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej
W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działania w sferze rewitalizacji.

Wkład własny wnioskodawcy w realizację Inicjatywy Lokalnej
Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na środkach pieniężnych wnioskodawcy zadeklarowanych przez wnioskodawcę, świadczeniach pracy społecznej, świadczeniach rzeczowych.

Wniosek
Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, za pomocą e-mail: um@nasielsk.pl lub poprzez ePUAP.

Wniosek składany bezpośrednio przez mieszkańców Gminy lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie musi zawierać przykładowe „Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy stanowiące potwierdzenie zaangażowania w realizację zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej” stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

Termin składania wniosku
Wniosek można składać od 23 września do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:
- celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;
- formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców;
- stopień zaangażowania środków budżetu Gminy w realizację zadania;
- doświadczenia wnioskodawcy/ów w realizacji podobnych zadań;
- stanu przygotowania zadania;
- trwałość zadania;
- liczby odbiorców zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku
O decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu Burmistrz Nasielska powiadamia wnioskodawcę z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Na czym polega dalsza współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa umowa zawierana pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska, a wnioskodawcą, którego wniosek został uwzględniony do realizacji.

 

Więcej informacji o inicjatywie lokalnej pod adresem: http://archiwum.nasielsk.pl/inicjatywa.pdf


Wzór_wniosku_o_realizację_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej 

Oświadczenie_-_załącznik_nr_2 

uchwala_241_21 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.