Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Spółdzielnia Socjalna NASIELSZCZANIE

Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” została utworzona i funkcjonuje od 2017 roku. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych, której członkami-założycielami są:

 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”,
 • Gmina Nasielsk,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.

Uchwałę w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” podjęła w dniu 9 lutego 2017 r. Rada Miejska w Nasielsku (Uchwała Nr XXXII/252/17).

Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE” działa w oparciu o Statut, który został przyjęty tą samą uchwałą.

(link do Uchwały i Statutu: UCHWAŁA NR XXXII/252/17 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU Z DNIA 9 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”.)

Warto przywołać fragment uzasadnienia do wzmiankowanej powyżej Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku: „Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Dzięki uczestnictwu Gminy w Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. Powołanie Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” jest alternatywą misji w zakresie przeciwdziałania bezrobociu”.

Celem Spółdzielni Socjalnej zapisanym w jej Statucie jest:

 • przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych, oraz umożliwia osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym aktywizacje zawodową,
 • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa – podejmowanie działań mających za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Liczba osób zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”

Spółdzielnia zaczynała w 2017 roku od zatrudnienia 8 osób.

 

Według stanu
na 31 grudnia 2020 r.

Według stanu
na 25 maja 2021 r.
Liczba zatrudnionych osób ogółem 150 (139 etatów)
 
161 (150 etatów)
 
w tym:    
 • ze stopniem niepełnosprawności: 145 154
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności 34 30   
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 99 109
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności 12 15
 • bez stopnia niepełnosprawności 5 7
Liczba osób ze specjalnymi schorzeniami (ramach ogólnej liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością) 76 (71 etatów) 82 (77 etatów)


Zakres działania Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”

Obecnie Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE” realizuje głównie prace w zakresie:

 • montażu podzespołów,
 • konfekcjonowania wyrobów,
 • archiwizowania dokumentów (pełna obsługa).

W tym zakresie Spółdzielnia jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami.

Film o Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE:

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym w 2019 roku materiałem o Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”. Film jest promocją podmiotu ekonomii społecznej działającego na terenie Gminy Nasielsk.

https://nasielsk.pl/aktualnosci/film-o-spoldzielni-nasielszczanie

https://www.youtube.com/watch?v=_Xqtrt3-V4w&t=20s

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE”

ul. Przemysłowa 19, 05-190 Nasielsk

tel. 602-297-779

e-mail: nasielszczanie1@onet.pl, ssnasielszczanie@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.