Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: SAMORZĄD

Sołectwa

FUNDUSZ SOŁECKI - to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

kanalizacja_piescirogi_3Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np:

• zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
• naprawić drogi ,
• zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci),
• posadzić drzewa, krzewy,
• wyremontować  lub zbudować nową wiatę przystankową.
To co dane sołectwo może faktycznie zrobić,  zależy od wysokości środków finansowych, które  są do jego dyspozycji.

W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze?

W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku.

Pliki do pobrania: