Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Plan ogólny

ELEKTRONICZNE ZBIERANIE WNIOSKÓW DO PLANU OGÓLNEGO

CO TO JEST PLAN OGÓLNY?

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to akt prawa miejscowego m.in. kształtujący politykę przestrzenną gminy, uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 
Plan ogólny ma wskazywać określone strefy planistyczne, w jakich częściach gminy będą mogły powstać m.in. tereny mieszkaniowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa,  tereny inwestycyjne, handlu wielkopowierzchniowego, produkcji rolniczej, usług, komunikacji, obiekty infrastruktury technicznej. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień,  przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

  • stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
  • gminnych standardów urbanistycznych (określenie dostępu do infrastruktury społecznej, intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej), 

może również określać:

  • obszary uzupełnienia zabudowy,
  • obszary zabudowy śródmiejskiej.

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój Gminy Nasielsk.

Podstawą do sporządzenia Planu ogólnego dla gminy są przepisy:

  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów,
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy,
  • inne przepisy wynikające z odpowiednich aktów prawnych, mających odniesienie do przedmiotu planu ogólnego, m. in. dotyczące ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg. 

 

ETAPY PRAC

Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków

Data publikacji Nazwa dokumentu Pobierz
21.03.2024 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nasielsk PRZEJDŹ DO UCHWAŁY
  Dane przestrzenne dla planu ogólnego gminy Nasielsk PRZEJDŹ DO SIP - PRZYSTĄPIENIA
03.07.2024 Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy Nasielsk PRZEJDŹ DO OBWIESZCZENIA
10.07.2024 Zbieranie wniosków od 10.07.2024. do 09.08 2024 PRZEJDŹ DO KONSULTACJI
9.08.2024 Zakończenie zbierania wniosków  

CO PRZED NAMI?

Prace projektowe

Etap 2: sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazanie do ustawowego uzgadniania i opiniowania, a także opracowania ekofizjograficznego,

Etap 3: wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu ogólnego wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,

Etap 4: konsultacje społeczne projektu,

Etap 5: rozpatrzenie uwag,

Etap 6: projekt planu skierowany do Rady Miejskiej w Nasielsku do  uchwalenia,

Etap 7: przedstawienie dokumentacji planistycznej Wojewodzie Mazowieckiemu w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa,

Etap 8: publikacja planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – 14 dni od ogłoszenia - plan obowiązujący.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.