Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: SAMORZĄD

Rada Miejska w Nasielsku

Radni Rady Miejskiej w Nasielsku wybrani na IX kadencję Samorządu Gminy Nasielsk 

Od góry z lewej strony: Domała Dawid, Kordowski Dariusz, Jaskulski Roman, Mateusiak Robert, Fronczak Piotr, Lewandowski Jan, Kalinowski Antoni, Antosik Henryk, Pacocha Andrzej, Sawicki Dariusz, Gerasik Marek, Rębecka Bogumiła, Szczerbicka Paulina, Wróblewska Iwona, Wóltański Zbigniew

Kontakty e-mail do Radnych:

1.       Dawid Domała – d.domala@nasielsk.pl

2.       Paulina Szczerbicka - p.szczerbicka@nasielsk.pl

3.       Bogumiła Rębecka - b.rebecka@nasielsk.pl

4.       Robert Mateusiak - r.mateusiak@nasielsk.pl

5.       Roman Jaskulski - r.jaskulski@nasielsk.pl

6.       Zbigniew Wóltański - z.woltanski@nasielsk.pl

7.       Marek Gerasik - m.gerasik@nasielsk.pl

8.       Jan Lewandowski – j.lewandowski@nasielsk.pl 

9.       Henryk Antosik - h.antosik@nasielsk.pl

10.   Dariusz Sawicki – d.sawicki@nasielsk.pl

11.   Antoni Kalinowski – a.kalinowski@nasielsk.pl

12.   Dariusz Kordowski – d.kordowski@nasielsk.pl

13.   Piotr Fronczak - p.fronczak@nasielsk.pl

14.   Iwona Wróblewska - i.wroblewska@nasielsk.pl

 

 

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Pan Marek Gerasik dyżuruje w środy w godzinach od 15:00 do 16:15.
                                                                                                                      Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I-piętro)