Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Dzieje Miasta

Patron Nasielska

Panorama na nasielski kościół przy zachodzie słońca

Patroni towarzyszą nam na co dzień. Każdy z nas mając imię posiada swojego patrona.

Patronami szczycą się też państwa, grupy społeczne, profesje, szkoły, instytucje publiczne. Poprzez swojego patrona w sposób szczególny poddają się jego opiece i wstawiennictwu. Również wiele miast nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie ma swoich patronów. W 2008 roku zrodziła się koncepcja, aby również Nasielsk dołączył do grona miast posiadających świętego patrona. Z taką inicjatywą wystąpił do Rady Miejskiej w Nasielsku Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha.

Zamysłem Burmistrza byłą złączenie w jednej osobie patrona miasta i patrona nasielskiej parafii, czyli Świętego Wojciecha. Swoimi przemyśleniami podzielił się on z księdzem kanonikiem Tadeuszem Pepłońskim – proboszczem parafii św. Wojciecha w Nasielsku, który uznał to za dobry pomysł. Pierwszym etapem w drodze do ustanowienia patrona Nasielska była pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Nasielsku. Stało się to faktem w dniu 30 października 2008 roku, kiedy to Rada – na wniosek Burmistrza Nasielska, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku – podjęła Uchwałę Nr XXVIII/188/08 w sprawie ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk. W preambule wspomnianej Uchwały Rada Miejska zaznaczyła i podkreśliła, iż ustanawia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska dla uhonorowania wielowiekowej czci, jaką społeczność Miasta Nasielska otaczała i nadal otacza św. Wojciecha.

 

 


Patroni towarzyszą nam na co dzień. Każdy z nas mając imię posiada swojego patrona. Patronami szczycą się też państwa, grupy społeczne, profesje, szkoły, instytucje publiczne.

Dekret papieskiPoprzez swojego patrona w sposób szczególny poddają się jego opiece i wstawiennictwu. Również wiele miast nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie ma swoich patronów. W 2008 roku zrodziła się koncepcja, aby również Nasielsk dołączył do grona miast posiadających świętego patrona. Z taką inicjatywą wystąpił do Rady Miejskiej w Nasielsku Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha.

Zamysłem Burmistrza byłą złączenie w jednej osobie patrona miasta i patrona nasielskiej parafii, czyli Świętego Wojciecha. Swoimi przemyśleniami podzielił się on z księdzem kanonikiem Tadeuszem Pepłońskim – proboszczem parafii św. Wojciecha w Nasielsku, który uznał to za dobry pomysł. Pierwszym etapem w drodze do ustanowienia patrona Nasielska była pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Nasielsku. Stało się to faktem w dniu 30 października 2008 roku, kiedy to Rada – na wniosek Burmistrza Nasielska, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku – podjęła Uchwałę Nr XXVIII/188/08 w sprawie ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk. W preambule wspomnianej Uchwały Rada Miejska zaznaczyła i podkreśliła, iż ustanawia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska dla uhonorowania wielowiekowej czci, jaką społeczność Miasta Nasielska otaczała i nadal otacza św. Wojciecha.

Po podjęciu uchwały rozpoczęła się „kościelna” część starań o uzyskanie patrona. Uchwała została za pośrednictwem Księdza Biskupa Piotra Libery przesłana do Episkopatu Polski, a stamtąd do Stolicy Apostolskiej. W Watykanie nasz wniosek był szczegółowo analizowany, aż wreszcie w dniu 15 października 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie ustanowił św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Patronem Miasta Nasielska. Dekret papieski w tej sprawie podpisał Kardynał Antonio Canizares Llovera – Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O dekrecie papieskim poinformował Burmistrza Nasielska pismem z dnia 22 października 2009 roku Notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej – ks. Dr Tomasz Białobrzeski, przesyłając jednocześnie kopię dekretu. Na koniec pisma ks. Tomasz Białobrzeski w imieniu Biskupa Płockiego Piotra Libery życzył, aby św. Wojciech, Patron Miasta Nasielska, otaczał wszystkich jego mieszkańców swoją opieką i wstawiennictwem.

W uchwale w sprawie ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielsk podjętej przez Radę Miejską w Nasielsku znalazł się również zapis, iż jako święto Patrona Miasta Nasielsk ustanawia się dzień 23 kwietnia, który jest też od początku istnienia nasielskiej parafii dniem odpustowym.