Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Dzieje Miasta

Historia Nasielska

Dawne nazwy miasta Nasielska używane w dokumentach:
Nasilzco, Nosidlsk, Nosylsk, Nosydlsk, Nosielsk, Nosselia, Nosidlsko, Nasidlsko, Nosilsko, Nasilsko, Nasylsco.

Najważniejsze daty z historii Nasielska:

 • 1065 r. – pierwsza wzmianka o grodzie, położonym w pobliżu osady targowej Nosidlsk, zawarta w tzw. „Falsyfikacie mogileńskim”, wystawionym przez króla Bolesława Śmiałego dla wielkopolskiego opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie, z którego wynika, iż nasielski zespół osadniczy pełnił funkcję obronną oraz stanowił centrum administracyjne i handlowe.
 • 1155 r. – dokument, spisany w kancelarii Bolesława Kędzierzawego świadczący o istnieniu warowni w Nasielsku – władca nadaje im część Nasielska (Nową Wieś) klasztorowi w Czerwińsku.
 • 1232 r. – dokument wydany przez papieża Grzegorza IX potwierdza swobody nadane kościołowi w Płocku przez księcia mazowieckiego Konrada.
 • 1257 r. – książę mazowiecki Siemowit I przekazuje 1/3 grodu (tzw. wieś kościelną – wieś Koski graniczącą z polami nasielskiego grodu) na własność klasztorowi w Czerwińsku.
 • 1297 r. – z tego roku pochodzi wiadomość o istnieniu kasztelana nasielskiego, którym był „comes Thomas castellanus de Nosylk”; jest to pierwszy dokument mówiący o istnieniu kasztelanii nasielskiej, czyli przedstawicielstwa władzy monarszej.
 • 11 listopada 1386 r. – książę mazowiecki Janusz I nadaje pozostałą część miasta książęcego Nasielska (2/3 Nasielska) – civitas Nostra Nosielsko, na własność swemu ulubionemu rycerzowi Jakuszowi (Jakubowi) z Radzanowa, zwanemu Białym. Przeniesieniu własności towarzyszy nadanie mu tzw. prawa miejskiego chełmińskiego. W rękach tej rodziny Nasielsk pozostaje do roku 1647.
 • 1440 r. – pożar miasta i drewnianego kościoła.
 • 1445 r. – zostaje zbudowany w części klasztornej Nasielska nowy murowany kościół (budowany wspólnie przez opata czerwińskiego Andrzeja i proboszcza nasielskiego Pawła).
 • 1513 r. – papież Leon X dokonuje inkorporacji (włączenia) probostwa nasielskiego do klasztoru w Czerwińsku; od tej chwili do 1819 r. parafia nasielska stała się parafią zakonną.
 • 1532 r. – król Zygmunt I Stary przekazuje Nasielsk Janowi Nosielskiemu, podskarbiemu Ziemi Zakroczymskiej.
 • 1647 – 1795 r. – Nasielsk znajduje się w rękach rodziny Wesselów – pierwszym właścicielem jest Jan Wessel, starosta ostrowski.
 • 1741 r. – ponowna konsekracja nasielskiego kościoła (po remoncie) dokonana przez opata ks. biskupa Marcina Załuskiego, biskupa drezdeńskiego.
 • 1779 r. – król Stanisław August Poniatowski potwierdza na prośbę mieszczan przywileje ustanawiające dni odbywania targów i jarmarków, otrzymane od królów: Zygmunta I, Władysława IV, Jana III Sobieskiego.
 • 1795 r. – nowym właścicielem Nasielska zostaje hrabia Stanisław z Lubrawca Dembski, wojewoda brzesko-kujawski.
 • 1806 r. – pod Nasielskiem dochodzi do bitwy między francuską armią generała Davouta a wojskami rosyjskimi.
 • 1834 r. – Bank Polski wykupuje w banku w Berlinie miasto Nasielsk, zastawione przez hrabiego Stanisława Dembskiego i w 1838 r. sprzedaje Józefowi Koźmińskiemu.
 • 1845 r. – Józef Koźmiński odsprzedaje Nasielsk Aleksandrowi Kurtzowi.
 • 1866 r. – usamodzielnienie miasta – do tego roku Nasielsk pozostaje w rękach prywatnych.
 • 1868, 1891 i 1894 r. – trzy pożary, które niszczą zabudowę centrum i rynku
 • 1877 r. – otwarcie linii kolejowej z Warszawy przez Nasielsk do Gdańska.
 • 1920 r. – pod Nasielskiem toczą się ciężkie boje z bolszewikami w ramach tzw. „bitwy warszawskiej”
 • 1924 r. – oddanie do użytku linii kolejowej Nasielsk-Toruń.
 • 1939 – 1945 r. – miasto i gmina Nasielsk wchodzą w skład tzw. Rejencji Ciechanowskiej (włączone do Rzeszy Niemieckiej).

 

Przykładowa liczba ludności miasta Nasielska:

 • 1777 r. – 129 domów (domostw)
  i około 774 mieszkańców
 • 1808 r. – 2.242 mieszkańców
 • 1857 r. – 3.337 mieszkańców
 • 1897 r. – 4.693 mieszkańców
 • 1931 r. – ok. 6.000 mieszkańców
 • 1797 r. – 157 domów (domostw)
  i około 942 mieszkańców
 • 1810 r. – 2.197 mieszkańców
 • 1872 r. – 6.218 mieszkańców
 • 1908 r. – 6.353 mieszkańców
 • 1939 r. – ok. 7.000 mieszkańców
 • 1808 r. – 2.242 mieszkańców
 • 1827 r. – 3.050 mieszkańców
  (w tym 2.212 Żydów)
 • 1885 r. – 4.824 mieszkańców
  (w tym 3.551 Żydów)
 • 1921 r. – 5.030 mieszkańców
 • luty 1946 r. – 4.028 mieszkańców

Przykładowa liczba ludności gminy Nasielsk:

 • 1931 r. – 10.510 mieszkańców
 • 1939 r. – ok. 12.000 mieszkańców
 • 1946 r. – 9.351 mieszkańców