Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Gospodarka odpadami

Zasady segregacji odpadów

Pojemniki - zasady segregacji odpadów

Odpady resztkowe to są odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:

 • zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe,
 • zabrudzony papier czy zabrudzona folia,
 • zużyte ścierki,
 • zabrudzony, zatłuszczony papier,
 • butelki po olejach roślinnych,
 • kości zwierząt i surowe mięso,
 • pieluchy jednorazowe,
 • zabrudzone artykuły higieniczne
 • odchody zwierząt
 • ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy,
 • papier lakierowany, papier powleczony folią,
 • lustra i szyby,
 • znicze z woskiem,
 • opakowania po jedzeniu „na wynos”,
 • szkło żaroodporne,
 • folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

ZASADY SEGREGACJI: W celu zachowania zasad segregacji należy:

 1. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, należy wrzucać:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań
 1. do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, należy wrzucać:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

nie należy wrzucać:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.
 1. do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, należy wrzucać:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików

nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,,
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne, należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia

nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Do pojemników na popiół: worek lub pojemnik szary, należy wrzucać:

 • popiół i żużel