Logo Gminy Nasielsk

Punkt konsultacyjny przy MGKRPA

Punkt Konsultacyjny przy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dyżur - Wioletta Zawadzka - Przewodnicząca MGKRPA

piątek od godz. 15.00 do 17.00

tel: 23 69 33 000 wew. 115 lub bezpośrednio 23 69 33 015

Konsultacje są bezpłatne!Telefony zaufania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia", tel. 800 12 00 02 - oferuje całodobową bezpłatną pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie https://www.niebieskalinia.pl/

Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim, tel. 801 889 880 - infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych. Stawka za połączenie według taryfy operatora.  

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania, tel. 800 199 990 - infolinia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 16:00-21:00.