wazna informacja

Przypominamy, że w związku z panującą pandemią koronawirusa Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku przyjmuje interesantów tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 23 69 33 016.

Z powodu śmierci
Pana Bogdana Markowskiego
wieloletniego strażaka, działacza społecznego oraz
Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP

czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku


składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki

126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że w środę, tj. 21.04.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Statutowej.

informacja1Na prośbę Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. zamieszczamy ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym.

Ogłoszenie o przetargu

dostepna www 1Pan Burmistrz Bogdan Ruszkowski i Skarbnik Rafał Adamski w imieniu Gminy  Nasielsk 9 kwietnia 2021 roku podpisali umowę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację grantu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projektem o wartości 1 470 000 zł realizowanym w terminie 01.04.2021-30.03.2023 roku zostaną wsparte 4 szkoły z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

zdj2Realizując zadania ustawowe Straż Miejska w Nasielsku podejmuje działania wobec osób, które lekceważą sobie czystość środowiska i najbliższego otoczenia. Niektórzy nasi mieszkańcy wylewają szambo na pola, wyrzucają śmieci do lasu albo stawiają przy koszach miejskich oraz pozbywają się popiołu w miejscach publicznych. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i nie pomaga w codziennej egzystencji, a wręcz przeciwnie szkodzi nam wszystkim. Dzięki niektórym mieszkańcom gminy oraz Stowarzyszeniom ujawniane są takie przypadki.

Zapraszamy do pobrania nowego kwestionariusza wstępnego wywiadu przed szczepieniem COVID-19.

- pobierz -

plakat pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako zawodowa rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

informacja ngo 2Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”.

Celem programu jest upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, zajęć, konkursów, turniejów i innych wydarzeń sportowych w Polsce.

Banner duzyTrwa II edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM)

Do 30 kwietnia br. mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). To wyjątkowa okazja do promowania  ciekawych własnych pomysłów na rzecz mieszkańców, które poprawią funkcjonowanie miasta, gminy, ale też całego regionu.

wywies flagemedium1055 lat temu Polska stała się państwem chrześcijańskim. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego.
Jesteśmy dumni z bycia Polakami i chrześcijanami! Manifestujmy swój patriotyzm i podejmujmy działania na rzecz dobra wspólnego w Ojczyźnie.
Zachęcamy Państwa do refleksji nad tym ważnym wydarzeniem w naszej historii oraz celebracji tego wielkiego dnia.
#WywieśFlagę

126506972 1497187867148102 2658999243370632961 oNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.

Informacja o szkoleniuMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie.

urzadBurmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Nasielska wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm) w związku z § 22 ust. 4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień
12 kwietnia 2021 roku przeprowadzenie XXVIII sesji Rady Miejskiej
w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania
. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl