sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 3 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, z następującym porządkiem posiedzenia:

Przerwa w dostawie wody

Na prośbę Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informujemy, że w poniedziałek (3 kwietnia) w godz. 9:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

folder turystyczny

Prosto z drukarni! Świeżutkie i pachnące! Drugie wydanie folderu turystycznego pt. (Na)Sielskim Szlakiem, już na Was czeka w Urzędzie Miejskim (pokój 107). 

Urząd przyjazny dzieciom

Wczoraj w Urzędzie Miejskim było gwarno i wesoło, a to za sprawą dzieci, które nas odwiedziły. Tym razem byli to pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach wraz z nauczycielkami: panią Moniką Sadłowską i panią Adrianą Kołakowską.

Petycja obywatelskaW dniu 8 marca br. odbyły się konsultacje społeczne dot. budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Nasielsk w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze)". Nagranie ze spotkania w Starych Pieścirogach dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ERlLVhgEpo8

komisja RMNiniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 marca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

tel. 664 193 746Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Odsloniecie tablicy zaproszenie kopiaW 1945 r. radziecki czołg kierowany przez żołnierzy Armii Czerwonej zabił brutalnie 10 mieszkańców oraz ciężko ranił jedną mieszkankę naszej Gminy, którzy podążali na mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 1 kwietnia br. mija 78 lat od tragicznego zdarzenia, ale pamięć o ofiarach jest nadal żywa.

Grafika

Publikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 24 marca 2023 r. za okres między sesjami – 29.12.2022-23.03.2023 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku

PETYCJA OBYWATELSKASzanowni Państwo,
Akcja składania podpisów przez mieszkańców rozpoczyna się w poniedziałek 27 marca br. Petycję będzie można podpisać:
• w wersji formularza elektronicznego na stronie internetowej www.BadzmyNaNie.nasielsk.pl ,
• w sołectwach z terenu Gminy Nasielsk – u Państwa Sołtysów,
• w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Nasielsk – wykaz dokładnych miejsc i godzin otwarcia będzie zamieszczony na podanej powyżej stronie internetowej.
Z uwagi na to, iż jest to petycja obywatelska, podpiszę tę petycję jako pierwszy, ale jako jeden z mieszkańców. Nie jako Burmistrz Nasielska, ale jako Bogdan Ruszkowski obywatel Gminy Nasielsk. Pozwolę sobie również być osobą wskazaną do korespondencji w sprawie petycji. Jednocześnie podkreślam, iż poparcie petycji poprzez podpisanie listy poparcia jest w pełni DOBROWOLNE.

Urząd przyjazny dzieciom

W piątek 17 marca uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku odwiedzili nasielski magistrat w ramach akcji „Urząd przyjazny dzieciom”.  Pierwszym punktem spotkania była krótka lekcja ekologii, którą przygotowali pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak się okazało dzieci doskonale wiedziały jak segregować śmieci czy dbać o jakość powietrza. Dużym zainteresowaniem wśród zerówkowiczów cieszył się dron antysmogowy, który można było dokładnie obejrzeć i dotknąć. Kolejnym elementem wycieczki było zwiedzanie gabinetu Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego oraz przyjrzenie się pracy poszczególnych wydziałów. Na koniec każdy podpisał „ważny dokument” i wpisał się do księgi pamiątkowej. Ci, którzy uważnie słuchali i odpowiedzieli na pytania dotyczące samorządu otrzymali piękne książki Wydawnictwa Znak. Na wszystkich czekały także pyszne cukierki.

sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 40) zwołuję na dzień 24 marca 2023 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

BITWA REGIONOW plakat

Wystartowała VIII edycja konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich.

Informacja o szkoleniu

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku zapraszamy na szkolenie stacjonarne pt. „Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023-2027”. Spotkanie odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek (sala konferencyjna).

komisje RMTerminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku: