szkolenia akademia biznesuNa prośbę MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. informujemy o szkoleniach dla przedsiębiorców.

g1230Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy wszelkiej pomyślności, samych pięknych dni w życiu, zdobycia szczytu swoich marzeń!
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze piękne twarze a wszystko czego zapragniecie było dla Was, byście zawsze czuły się spełnione i docenione, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Niech Każdy dzień przyniesie Wam radość a blask szczęścia i ciepła w Waszych oczach dodaje sił Waszym bliskim.

dobre152397898 1560303010836587 248303308329938026 nW czwartek, 18 lutego 2021 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę, dzięki której przedsiębiorcy z terenu gminy Nasielsk prowadzący działalność gastronomiczną  zostaną  zwolnieni  z opłaty II i III raty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy,  którzy wnieśli jednorazową opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za bieżący rok otrzymają zwrot środków w wysokości 2/3 pobranej opłaty.

door to door plakat

Jesteś osobą niepełnosprawną? Jesteś seniorem lub osobą, która ma trudności w poruszaniu? Jeśli tak, to skorzystaj z usługi door-to-door, którą wdrożył Powiat Nowodworski.

dobre152397898 1560303010836587 248303308329938026 nNa prośbę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim - Pani Marzenny Boczek informujemy o naborze wniosków na jednorazową dotację w wysokości 5 tyś. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż - nabór trwa do 31 maja 2021 roku.

Warunki otrzymania dotacji:
* Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
* Przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
* Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona) oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl [1] do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.


Tabela z kodami PKD oraz szczegółowe informacje znajdują się na
naszej stronie internetowej pod adresem: https://ndm.praca.gov.pl/-/14590348-dotacja-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow-okreslonych-branz-nowy-nabor-wnioskow?redirect=https%3A%2F%2Fndm.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_EIOTE4EgVA9e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_HpB7xGNNvSgV__column-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR14Pp3buttDnOI_azGxHp5DENxQ5togc6LlpWDYxwnQNbo2sbXyHaxtQ0g

111

Na potrzeby placówki zakupiono Wirtualne laboratorium Empiriusz. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli uczniom klas VII – VIII w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii. Dzięki niemu pracownia chemiczna szkoły została wyposażona w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do przeprowadzania angażujących zajęć w wirtualnej rzeczywistości. Lekcje będą atrakcyjne, a eksperymenty całkowicie bezpieczne!

153692498 2867180203495488 6503042076189913677 nSamorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2020!
Jeśli tworzą Państwo własne sery, wypieki lub produkują wędliny o wyjątkowym smaku zapraszamy do udziału w konkursie! Być może to właśnie Państwa produkty okażą się wyjątkowe i otrzymają nagrodę!
Swoje produkty mogą zgłaszać osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne lub ekologiczne oraz firmy komercyjne.

i Uprzejmie informujemy, że od 01.03.2021 r. zmianie uległy rozkłady jazdy autobusów na:

- linii nr 2: Nasielsk Rynek– Cieksyn– Nowa Wrona– Miękoszyn– Nasielsk Rynek,

- linii nr 3: Nasielsk Rynek– Mazewo– Jackowo– Kątne– Nasielsk Rynek,

- linii nr 4: Nasielsk Rynek– Nuna– Budy Siennickie– Nasielsk Rynek,

- linii nr 5: Nasielsk Rynek– Krzyczki– Głodowo– Kędzierzawice–  Pianowo– Nasielsk Rynek,

- linii nr 6: Nasielsk Rynek– Popowo– Żabiczyn– Nasielsk Rynek.

iNa prośbę Powiatowego Urzędu Pacy w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy o naborze wniosków na jednorazową dotację w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż - nabór trwa do 31 maja 2021 roku.

Twoj e PIT slajder 460x290 px EmeryciNa prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikujemy informacje dotyczące deklaracji podatkowej PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze:

ebudownictwo➡Na prośbę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informujemy, że od nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która umożliwia przesyłanie wniosków w formie elektronicznej, trwają działania związane z wdrożeniem nowej wersji serwisu e-budownictwo. Obecnie prace znajdują się w końcowej fazie.
 
➡Serwis umożliwi obywatelom i inwestorom wypełnianie i składanie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów powiatowych.
 
Więcej informacji na plakacie👇👇👇 oraz pod linkiem 👉https://www.gunb.gov.pl/o-gunb

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam na dzień 4 marca 2021 roku przeprowadzenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

Grafika do ogloszenia posta

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawności” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON.

Ostatnie miejsca warsztaty psychologiczne w ramach LOWEW marcu br. (13 i 26 marca) ruszają bezpłatne warsztaty psychologiczne organizowane w ramach

LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci

Pani Iwony Dełęgowskiej

Pracownika Centrum Usług Wspólnych

czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady