0001 1Na prośbę Organizatora informujemy, że 6 lipca br. (piątek) o godz. 18:00 odbędzie się marsz ulicami miasta, którego celem jest protest mieszkańców przeciwko planowanej inwestycji - budowie wysypiska śmieci w Jaskółowie.

test 39831502261844Informujemy, że 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

informacjaPoniżej publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Wakacje z Muzyką z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom" złożoną przez STOWARZYSZENIE VOX MUSICORUM. Ponadto poniżej zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

ogłoszenie VOX MUSICORUM

oferta VOX MUSICORUM

informacjaPełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

informacjaPod linkiem https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/nie-dla-budowy-zakladu-zagospodarowania-odpadow-w-jaskolowie
znajdują się aktualne dokumenty procesu administracyjnego dotyczącego zatrzymania budowy ZZO w Jaskółowie. 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco będziemy informować mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

informacja

W związku ze zmianą Regulaminu dotyczącego działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz wniosku o oszacowanie szkód informujemy, że do wniosku nie jest wymagany wypis z rejestru gruntów.

Informujemy, że polscy sędziowie, w tym nasielszczanin Paweł Sokolnicki, będą arbitrami meczu grupy F mistrzostw świata w piłce nożnej Niemcy- Szwecja. Transmisja meczu w najbliższą sobotę o godz. 20.00. Wspierajmy naszych arbitrów, szczególnie naszego krajana Pawła.

Burmistrz Nasielska informuje, iż w chwili obecnej podejmowane są wszelkie działania prawne dotyczące zablokowania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Sytuacja formalno-prawna nie daje możliwości budowy wyżej wymienionego zakładu, tj. inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę co oznacza, że Zakład Zagospodarowania Odpadów nie powstanie. W chwili obecnej wznawiamy postępowanie dotyczące decyzji lokalizacyjnej celu publicznego i zawieszamy postępowanie administracyjne do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaskółowo. Ze szczególną starannością będą rozpatrywane wszystkie sprawy, które mogą się pojawić w kwestii budowy wyżej wymienionego zakładu. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w nagłośnienie problemu związanego z planowaną budową zakładu. Mam nadzieję, że dzięki Państwu sprawa zostanie zauważona na forum krajowym i dzięki temu na szczeblu władzy rządowej zostaną podjęte uregulowania prawne, które w przyszłości nie będą dawały możliwości powstania tego typu inwestycji bez zgody mieszkańców. Zwracam się także z prośbą o rzetelne przekazywanie informacji dotyczących tej sprawy (szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Jaskółowa znajdziecie Państwo na stronie www.nasielsk.pl).

139393159Burmistrz Nasielska, w obawie o zdrowie i życie mieszkańców Gminy Nasielsk, wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.

informacjaInformacja Burmistrza Nasielska dotycząca Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie

loud 157172 960 72021 czerwca br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl . Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

25151922 749234441943452 8954074241895552626 nInformujemy, iż w dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w Jaskółowie odbędzie się nagranie programu telewizyjnego dla TVP na temat planowanej budowy wysypiska odpadów w tej miejscowości. Zbiórka zainteresowanych osób przewidziana jest na godz. 16.45 na drodze przy planowanej inwestycji. Chętni z Nasielska będą mogli dojechać na miejsce nagrania programu autobusem, który będzie na nich czekał przy ul. Elektronowej 3 (na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku). Odjazd autobusu do Jaskółowa - godz. 16.30, zaś powrót do Nasielska - po zakończeniu spotkania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

paweł sokolnickiZ ogromną dumą informujemy, że Nasielszczanin Pan Paweł Sokolnicki będzie sędzią meczu Argentyna - Islandia podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej rozgrywanych w Rosji. Mecz już w najblizszą sobotę. Kibicujmy Naszym!

W związku z pojawiającymi się zarzutami o braku informacji smsowej w sprawie spotkania w dniu 29 maja o godz. 1900 w sali Kina NIVA dot. Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Jaskółowie, poniżej zamieszczamy raport o przesłanych sms-ach.

RAPORT WYSYŁKI SMS

Na dzień 15.06.2018r. do NISS* zapisanych jest 469 osób, aby zapisać się przejdź na https://nasielsk.pl/info/niss

 

 

* - NISS = Nasielski Informacyjny Serwis SMS