informacja1

Do dnia 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

PSYCHOLOGICZNE LOWEPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

ogloszenie kurs prawa jazdy 2021Przypominamy naszym mieszkańcom, iż LGD Zielone Mosty Narwi organizuje bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii C i C+E!

LOWE kurs j. angielskiegoPrzypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Szczegóły na plakacie.

burmistrz komunikatSzanowni Państwo,

Przypominamy, że w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

XIkp plakat 2021 600KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

informacja1Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Baner nabór na rachmistrzaPRZYPOMINAMY że trwa nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert wydłużony: do 9 do 16 lutego 2021 r.

Baner nabór na rachmistrzaPRZYPOMINAMY że trwa nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

W dniu 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o NSP 2021”,

Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska– Gminny Komisarz Spisowy w Nasielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego, zwanego dalej „NSP 2021”.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy o NSP 2021 wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r.

informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

 

 2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.eu 131 stycznia 2021 r. zakończyła się ankieta badająca Państwa ocenę dotyczącą systemu Nasielskich Rowerów Miejskich. O ankiecie informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku, na stronie internetowej, a także za pośrednictwem Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS. W badaniu trwającym 6 tygodni zapytaliśmy Państwa o dotychczasowe doświadczenia z rowerami miejskimi oraz przyszłość tego systemu w gminie. Dziękujemy za wszystkie przesłane opinie!

Dzięki Państwa odpowiedziom udało nam się ustalić, że 77,7% ankietowanych chce kontynuacji NRM, oceniając system rowerów miejskich wysoko, bo aż na 8,29/10.

Ponadto ponad połowa ankietowanych chce zwiększenia liczby rowerów, a prawie 2/3 – zwiększenia liczby stacji rowerowych. W uwagach dołączonych do odpowiedzi najczęściej wskazywana jest konieczność zwiększenia stacji na terenie samego miasta Nasielsk oraz w Chrcynnie. Drugą najczęściej padającą propozycją zmian jest obecność rowerów z fotelikami dla dzieci.

Wobec powyższych głosów zdecydowaliśmy o kontynuowaniu system rowerów miejskich w roku 2021, z uwzględnieniem zwiększonej liczby stacji rowerowych, zwiększonej liczby rowerów i rowerów z fotelikami dla dzieci.

W niedługim czasie zorganizujemy ankietę mającą na celu zbadanie, w których miejscach powinny powstać nowe stacje rowerowe i ile takich punktów powinno pojawić się na terenie gminy.

fundusze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej – w kontekście aktualnych i zaplanowanych w 2021 roku naborów”.

lowe plakat

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach
LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk
 
Szczegóły na plakacie.

Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2021 rok po raz trzeci z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została objęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 listopada 2020 r.. Po jego rozpatrzeniu w dniu 12 stycznia br. Gmina Nasielsk podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie gminnych przewozów pasażerskich na kwotę do 842.430,00zł.

wosp slideZ ogromną przyjemnością informujemy, że w czasie tegorocznej zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieszkańcom naszej gminy udało się zebrać 4️⃣3️⃣ 9️⃣5️⃣5️⃣, 0️⃣7️⃣ zł !!!
Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczny finał, szczególnie wolontariuszom, którzy mimo pandemii i zimowej aury wytrwale, z uśmiechem na twarzy zbierali pieniądze do puszek!