20210630 135415

30 czerwca br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Piasecznie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Skarbnik Nasielska – Pan Rafał Adamski podpisali umowy na:

awaria starostwo

Informujemy, że Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Filia wydziału w Nasielsku w związku z nie rozwiązaną awarią certyfikatów do systemu Pojazd i Kierowca do odwołania nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów.
 
 

dotacja z Gminy Nasielsk We wtorek, 29 czerwca br., zawarto umowę o realizację zadania publicznego pt. Podwyższenie umiejętności piłkarskich w KS „WKRA CIEKSYN”, w ramach którego przeprowadzone zostaną treningi zawodników ww. klubu oraz rozegrane zostaną mecze sparingowe.

Informacja o szkoleniu 12 13.07.2021 1

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Organizatorem spotkania jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku.

SKM C454e21061408341 1Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa jako mieszkańców Gminy Nasielsk z serdeczną prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Firmę DATABOUT Sp. z o.o. na rzecz inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., prowadzonych w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)”. (O ponownym przeprowadzeniu konsultacji informowaliśmy Państwa za pośrednictwem naszych stron w dniu 7 czerwca br.)

IMG 1795

Wczoraj w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich odbyły się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców naszej gminy. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim gościliśmy Panią Agnieszkę Marchewkę – eksperta z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

dotacja ngoWe wtorek, 29 czerwca br., podpisano umowę o realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty Muzyki Liturgicznej” z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach zadania miłośnicy śpiewu chóralnego nasielskiego chóru oraz wszystkie osoby chętne, które w przyszłości chciałyby brać udział w grupach tj. chór, schola wezmą udział w warsztatach zaplanowanych na dn. 17-25 lipca br. w miejscowości Murzasichle. W programie wydarzenia uwzględniono m.in. zajęcia z emisji głosu, naukę czytania nut.

starostwo n

Do dn. 1 lipca br. do godz. 12:00 Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Filia wydziału w Nasielsku nie będą prowadziły bezpośredniej obsługi interesantów.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 765 32 87 lub w Filii w Nasielsku tel. 23 693 30 16.

fundusze

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących funduszy europejskich, które zostaną przeprowadzone w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Moja Okolica RSOPlatforma Moja Okolica przeznaczona dla mieszkańców naszej gminy, daje możliwość otrzymania najważniejszych informacji z wiarygodnych źródeł informacyjnych.

- Informacje drogowe, zagrożenie meteorologiczne lub hydrologiczne, stany wód – wiadomości otrzymasz od Regionalnego Systemu Ostrzegania.

tablica zakończenie 930x620Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty, Uczniowie oraz Rodzice

 

Kończy się rok szkolny 2020/2021, był to niezwykle trudny czas pracy i nauki, z uwagi na okres trwającej pandemii i związane z nią ograniczenia. Okres ten cechował się wytężoną pracą i wysiłkiem,
wykonywaniem obowiązków w nietypowych warunkach.

IMG 1597

W dniu 25 czerwca br. podczas zakończenia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku laureaci projektu edukacyjnego „Katyń 1940. Pamięć Wciąż Żywa”, otrzymali z rąk Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego – Zastępcy Burmistrza Nasielska nagrody ufundowane przez Burmistrza Nasielska, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

info 2

W trakcie XXX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się dn. 24 czerwca br., po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2020 rok, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2020 rok, a także na podstawie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie, Rada Miejska w Nasielsku udzieliła Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Pakiet 9 Ostatnia szansa loteria NSP

Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

miedzysesjami.malaPublikujemy informacje z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku na sesję Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 24 czerwca 2021 r. za okres miedzy sesjami – 25.03-22.06.2021 r.

Informacja z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku