Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Infrastruktura

Rewitalizacja

 Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji

fundusze_logo 

W dniu 26 października 2017r. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk na lata 2016-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem.

gprgn2016-2020 

 


 

Raport z konsultacji społecznych

informacja W dniu 16.10.2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XiX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Pozniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji.

fundusze_logo 

raport_z_konsultacji_zmiana_obszaru_zdegradowanego