Logo Gminy Nasielsk
Powróć do: Kontakt

Dostępność

Deklaracja dostępności dostępna jest po kliknięciu w link poniżej lub bezpośrednio po wybraniu przycisku Deklaracja dostępności znajdującego po lewej stronie lub w stopce strony.

Deklaracja dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku jest, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Marek Maluchnik 
tel. (23) 69-33-066
e-mail: sekretarz(at)nasielsk.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Burmistrzowi Nasielska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań,
  5. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie,
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego.


Dla wsparcia Koordynatora w realizacji zadań powołano Zespół do spraw dostępności, w którym – obok Koordynatora – znajdują się:

  1. Krzysztof Miller (Kierownik Wydziału Organizacji i Promocji) – Członek Zespołu,
  2. Radosław Romanowski (Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej) – Członek Zespołu.