Logo Gminy Nasielsk

Zmiana terminu spotkania informacyjnego, dotyczącego tworzenia społeczności energetycznej

Burmistrz Nasielska zawiadamia, że z przyczyn losowych, uległ zmianie termin spotkania informacyjnego, pierwotnie zaplanowanego na dzień 17 maja 2024 r. godz. 13:00. O wydarzeniu tym informował Urząd Miejski w Nasielsku, na swojej stronie internetowej i koncie Facebook, w komunikacie i poście z dnia 10 maja 2024 r.

W związku z powyższym, Burmistrz Nasielska ponownie zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców i osoby fizyczne, chcących zdobyć informacje na temat tworzenia społeczności energetycznych w Gminie Nasielsk, na spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy ul. Elektronowej 3 (I piętro, sala nr 112), dnia 20 maja 2024 r. (poniedziałek), o godzinie 12:30.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności