Logo Gminy Nasielsk

Wyniki otwartych konkursów ofert

Burmistrz Nasielska ogłasza wyniki:

1.       Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Zarządzenie Nr 5/24)

Zarządzenie Nr 26/24 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2024 r.

2.       Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Zarządzenie Nr 6/24)

Zarządzenie Nr 27/24 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2024 r.

3.       Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2024 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie Nr 7/24)

Zarządzenie Nr 28/24 Burmistrza Nasielska z dnia 9 lutego 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności