Logo Gminy Nasielsk

Wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego

Na prośbę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku Pani Moniki Nojbert informujemy, że Wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego można składać od 01.08.2024 do 30.09.2024.


 Bon energetyczny przysługuje:
- Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2 500 zł,
- Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1 700 zł.
Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie oraz złożenie stosownego wniosku w MOPS w Nasielsku.


  Bon energetyczny wynosi:
- 300,00/600,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 400,00/800,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 500,00/1000,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 600,00/1200,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;
* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy.


  Wnioski można składać:
- osobiście w wersji papierowej w siedzibie MOPS w Nasielsku,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- za pośrednictwem platformy ePUAP.


Link do wniosku:  https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1waFB7iS18Go6hIb8YnZWbA9SHYGK0UKxxN4NyPK9T4qbZNYB3uE60pKQ_aem_NYbgEzUxWKlF84HbmwjSsA

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności