Logo Gminy Nasielsk

Świadczenia rodzinne - składanie wniosków 2024/2025

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2024/2025 w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2024 r. do 30.11.2024 r., natomiast w wersji elektronicznej od 01.07.2024 r. do 30.11.2024 r. 

Wnioski należy składać:
- osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
- drogą elektroniczną (platforma e-PUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna).
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2023.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku informuje, że od dnia 22.07.2024 r. trwać będą zapisy:
- telefonicznie pod nr 23 693 30 12, 
- osobiście w pok. nr 1 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenia w wersji papierowej. 
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. 

W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności