Logo Gminy Nasielsk

Rozstrzygnięcie z przeprowadzenia naboru wniosków

Rozstrzygnięcie z przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nasielsk.

W dniu 7 lutego 2024 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nasielsk. Nabór został ogłoszony na podstawie Uchwały Nr LXVI/555/23 Rady Miejskiej w Nasielsku i został ogłoszony na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, tablicy ogłoszeń oraz na BIP. W terminie do 14 lutego wpłynęła jedna oferta od:

1.      Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Cieksynie na kwotę 1.200.000,- zł

Zgodnie z regulaminie naboru, wniosek spełnia wymogi formalne oraz kwota wnioskowana jest zabezpieczona w budżecie Gminy Nasielsk na 2024 r. W związku z powyższym Burmistrz Nasielska zwrócił się do Rady Miejskiej w Nasielsku o podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Cieksynie w wysokości 1.200.000,- zł.

                                                                                                          Burmistrz Nasielska

                                                                                                          Bogdan Ruszkowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności