Logo Gminy Nasielsk

Podziękowania dla Sołtysów kadencji 2019-2024

W uroczystej LXXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku wzięli udział sołtysi z terenu gminy Nasielsk. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki oraz Wiceprzewodniczący Dariusz Kordowski chcieli podkreślić zasługi sołtysów dla funkcjonowania naszej Małej Ojczyzny składając na ich ręce serdeczne życzenia oraz podziękowania za pracę w dobiegającej końca kadencji 2019-2024.

Trudno uwierzyć, że tak szybko minął okres pięcioletniej kadencji, jednak wybory sołeckie 2024 to fakt. Jesteśmy na etapie ustalania harmonogramu zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach. Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/594/24 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk wybory zostaną przeprowadzone do 30 września br.

Obecni na sesji sołtysi podziękowali za współpracę przede wszystkim mieszkańcom swoich sołectw, którzy wybrali ich na tę zaszczytną funkcję, wspierali w działaniach i motywowali przez całą kadencję. Nie zabrakło także podziękowań dla Burmistrza Nasielska, radnych Rady Miejskiej w Nasielsku i pracowników Urzędu Miejskiego.

Warto podkreślić cudowną współpracę między sołtysami na terenie naszej gminy. Współpracują oni ze sobą, dyskutują na wszelakie ważne dla wsi tematy, zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem, a my możemy liczyć na nich w każdej sprawie. Są jak jedna wielka rodzina, która trzyma się razem wyznając wartości takie jak szczerość, życzliwość, serdeczność i wsparcie. Jesteśmy dumni, że tak wyglądają relacje sołtysów w Nasielsku.

Naszym liderom sołectw życzymy realizacji dalszych zamierzeń i planów, spełnienia marzeń, nieustającego zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Serdecznie gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli Państwa mieszkańcy naszej gminy. 

Obecnie w gminie Nasielsk funkcję sołtysa pełni 27 kobiet i 38 mężczyzn.

Warto w tym miejscu wymienić sołtysów obecnej kadencji, którzy pełnią swoją funkcję już od pięciu kadencji: Pani Bożena Nowosielska (Jaskółowo), Pani Hanna Rosocha (Czajki), Pani Monika Szostak (Winniki), Pan Marek Sielczak (Miękoszynek), Pan Dawid Obojski (Lubominek), Pan Zygmunt Kantorowski (Nowa Wrona), Pan Sławomir Krzyczkowski (Krzyczki Szumne), Pan Dariusz Romański (Pianowo), Pan Janusz Kopacz (Wągrodno).

A także tych, których mieszkańcy obdarzają zaufaniem nieustannie nawet od 1991 roku, a więc pracują na rzecz mieszkańców najdłużej: Pan Marek Osiński (Broninek) od 1991 r., Pani Barbara Kosewska (Pniewska Górka) od 1991 r., Pani Halina Kamińska (Chlebiotki) od 1995 r., Pan Wojciech Andrzej Królak (Nuna) 1995 r., Pan Zdzisław Rutkowski (Kątne) 1995 r., Pan Krzysztof Fronczak (Mogowo) 1995 r., Pan Andrzej Dłutowski (Krzyczki Żabiczki) 1995 r., Pan Eugeniusz Hegemajer (Nowiny) 1995, Pan Jerzy Lubieniecki (Lelewo) od 1998 r.

Sprawowanie funkcji sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że zdobyli Państwo to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców.

Raz jeszcze składamy podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności i troskę o mieszkańców. Sto lat!

 

Galeria zdjęć

IMG_8040 IMG_8042 IMG_8045 IMG_8049 IMG_8054 IMG_8059 IMG_8063 IMG_8065 IMG_8068 IMG_8070 IMG_8071 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8080 IMG_8083 IMG_8091 IMG_8093 IMG_8094 IMG_8100 IMG_8107 IMG_8111 IMG_8114 IMG_8116 IMG_8118 IMG_8123 IMG_8128 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8132 IMG_8133 IMG_8135 IMG_8137 IMG_8140 IMG_8143 IMG_8147 IMG_8148 IMG_8150 IMG_8151 IMG_8154 IMG_8157 IMG_8158 IMG_8159 IMG_8161 IMG_8163 IMG_8167 IMG_8171 IMG_8173 IMG_8174 IMG_8175 IMG_8177 IMG_8178 IMG_8182 IMG_8184 IMG_8185 IMG_8188 IMG_8190 IMG_8191 IMG_8192 IMG_8193 IMG_8194 IMG_8195 IMG_8197 IMG_8199 IMG_8200 IMG_8202 IMG_8203 IMG_8204 IMG_8205 IMG_8208 IMG_8209 IMG_8210 IMG_8212 IMG_8213 IMG_8219 IMG_8222 IMG_8223 IMG_8224 IMG_8226 IMG_8228 IMG_8229 IMG_8230 IMG_8232 IMG_8234 IMG_8237 IMG_8238 IMG_8239 IMG_8240 IMG_8241 IMG_8244 IMG_8245 IMG_8246 IMG_8247 IMG_8248 IMG_8249 IMG_8251 IMG_8253 IMG_8255 IMG_8257 IMG_8259 IMG_8261 IMG_8267 IMG_8269 IMG_8272 IMG_8275 IMG_8282 IMG_8285
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności