Logo Gminy Nasielsk

Odbiór inwestycji przyszkolnych

W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór zadania  inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk”. Gmina otrzymała na realizację inwestycji dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w wysokości 4 035 609,00 zł.

Zakres prac został podzielony na 4 części:

1.       Wymiana dachu w szkole podstawowej w Budach Siennickich wraz z remontem pokrycia dachowego w budynku gospodarczym – wykonawca Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk – Lider Konsorcjum, ELTIM Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 5/36, 01-496 Warszawa – Partner Konsorcjum;

2.       Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębinkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby stworzenia dwóch sal do zajęć indywidualnych – wykonawca: DACH EXPERT Ewa Ładosz Wrontów 130, 07-106 Miedzna;

3.       Remont dachu w szkole podstawowej nr 1 w Nasielsku przy ul. Staszica – wykonawca: DACH-SYSTEM Mariusz Drej Oleszno ul. Leśna5, 29-105 Krasocin;

4.       Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starych Pieścirogach – wykonawca: GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski ul. Dolna 2 , 05-119 Legionowo.

Całkowita wartość inwestycji: 4 747 775,87 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności