Logo Gminy Nasielsk

Konkurs plastyczny „Jak zadbać o czyste powietrze w Gminie Nasielsk?”

Plakat konkurs "Jak zadbać o czyste powietrze?"Doskonale wiemy, jak uwielbiacie brać udział w konkursach, wobec czego realizując dalej zadanie pn. Akcja edukacyjno-informacyjna w Gminie Nasielsk „Czyste Powietrze” ogłaszamy konkurs plastyczny pn. „Jak zadbać o czyste powietrze w Gminie Nasielsk?”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, zwiększanie świadomości ekologicznej, upowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Konkurs ukierunkowany jest na poszerzanie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska – głównie ochroną powietrza, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, IV-VI, VII - VIII szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk.

 

 

 

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.
     

Termin składania zgłoszeń (nadsyłania prac i formularzy) upływa w dniu 29 września 2023 r. o godz. 15:00 
 
Szczegóły w regulaminie konkursu wprowadzonym zarządzeniem 156/23 Burmistrza Nasielska
Do wygrania cenne nagrody.
 
„Zadanie pn. Akcja edukacyjno-informacyjna w Gminie Nasielsk „Czyste Powietrze” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności