Logo Gminy Nasielsk

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie gminy Nasielsk w wyborach samorządowych 2024

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na podstawie art. 37f Kodeksu wyborczego w tym dniu Burmistrz Nasielska organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych znajdujących się w obwodach głosowania nr 7-15. Utworzono 9 linii.
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 7 (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Stare Pieścirogi ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 8 (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Stare Pieścirogi ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 9 (Zespół Szkół Zawodowych, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 10 (Szkoła Podstawowa, Popowo Borowe 111, 05-190 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 11 (Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina, Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 12 (Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Nuna 173, 05-190 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 13 (Ośrodek Zdrowia, Stare Pieścirogi ul. Generała Władysława Sikorskiego 1, 05-191 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 14 (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Dębinki 12, 05-191 Nasielsk)
• Linia komunikacyjna obwodu głosowania nr 15 (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn)

Transport będzie się odbywał według załączonych poniżej rozkładów jazdy. Usługę będzie realizować Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności