Logo Gminy Nasielsk

Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Już 13 marca br. (środa) w godzinach 10:00 – 13:00 Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota zawita w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.


Podczas załatwiania spraw urzędowych będzie możliwość porozmawiania z wojskowymi rekruterami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące różnych form pełnienia służby wojskowej.

O powołanie do służby wojskowej może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
• min. 18 lat,
• polskie obywatelstwo,
• odpowiednie wykształcenie:
- do korpusu szeregowych – min. podstawowe,
- do korpusu podoficerów – min. średnie,
- na kurs oficerski – wyższe (tytuł magistra),
- na uczelnie wojskowe – średnie z maturą;
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• niekaralność za przestępstwo umyślne.


Serdecznie zapraszamy do konsultacji!

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności