Logo Gminy Nasielsk

DOFINANSOWANIA DLA GMINY NASIELSK!

Pozyskaliśmy kolejne fundusze na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności!

Dzięki wytężonej pracy wydziałów Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przy wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 14 marca 2024 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Skarbnik Nasielska Rafał Adamski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak podpisali umowy na wsparcie finansowe dla Gminy Nasielsk.

Dokumenty z beneficjentami z Nasielska podpisali wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek i radna Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. 

Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje takie jak:

- ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY NASIELSK (Kwota pozyskanego dofinansowania: 38 067,00 zł]

- BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNOŚCIOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W GMINIE NASIELSK [Kwota dofinansowania 200 00,00 zł]

- WSPARCIE DLA SOŁECTW: SIENNICA, BUDY SIENNICKIE, PIANOWO, KRZYCZKI PIENIĄŻKI, TORUŃ DWORSKI, MOKRZYCE DWORSKIE [Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł]

- ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT [Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł]

- MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIANKI [Kwota dofinansowania: 206 000,00 zł]

- TERMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAZEWIE DWORSKIM „A” [Kwota dofinansowania: 67 600,00 zł]

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE ROD SŁONECZNA – ETAP 1 [Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł]

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności