IMG 4175W dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczysta, dziesiąta sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było Zaprzysiężenie Sołtysów Gminy Nasielsk kadencji 2019 -2024.

 

Po odczytaniu treści ślubowania przez najstarszego wiekiem Sołtysa – Pana Czesława Żołnierzaka każdy z obecnych na sali Sołtysów wywołany kolejno przez Sołtysa najmłodszego wiekiem – Pana Daniela Gąsiorowskiego, ślubował przed wszystkimi zgromadzonymi obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy, sołectwa i jego mieszkańców.
Zaświadczenia o wyborze na Sołtysa, słowa uznania a także upominki przekazywali nowo wybranym Sołtysom Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Jerzy Lubieniecki.

Raz jeszcze życzymy wszystkim naszym Sołtysom niesłabnącej energii i aktywnej postawy w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, zrozumienia, optymizmu, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej!

             

IMG_4052.JPG IMG_4065.JPG IMG_4072.JPG

IMG_4078.JPG IMG_4079.JPG IMG_4082.JPG

IMG_4089.JPG IMG_4092.JPG IMG_4095.JPG

IMG_4104.JPG IMG_4110.JPG IMG_4119.JPG

IMG_4123.JPG IMG_4127.JPG IMG_4133.JPG

IMG_4142.JPG IMG_4149.JPG IMG_4152.JPG

IMG_4156.JPG IMG_4161.JPG IMG_4168.JPG

IMG_4175.JPG IMG_4185.JPG IMG_4188.JPG

IMG_4194.JPG IMG_4197.JPG IMG_4207.JPG

IMG_4217.JPG IMG_4220.JPG IMG_4226.JPG

IMG_4237.JPG IMG_4238.JPG IMG_4241.JPG

IMG_4247.JPG IMG_4250.JPG IMG_4258.JPG

IMG_4261.JPG IMG_4275.JPG IMG_4281.JPG

IMG_4291.JPG IMG_4292.JPG IMG_4294.JPG

IMG_4298.JPG IMG_4304.JPG IMG_4311.JPG

IMG_4316.JPG IMG_4328.JPG IMG_4334.JPG

IMG_4345.JPG IMG_4352.JPG IMG_4356.JPG

IMG_4365.JPG IMG_4366.JPG IMG_4370.JPG

IMG_4375.JPG IMG_4380.JPG IMG_4385.JPG

IMG_4391.JPG IMG_4393.JPG IMG_4397.JPG