IMG 4175W dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczysta, dziesiąta sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia było Zaprzysiężenie Sołtysów Gminy Nasielsk kadencji 2019 -2024.

 

Po odczytaniu treści ślubowania przez najstarszego wiekiem Sołtysa – Pana Czesława Żołnierzaka każdy z obecnych na sali Sołtysów wywołany kolejno przez Sołtysa najmłodszego wiekiem – Pana Daniela Gąsiorowskiego, ślubował przed wszystkimi zgromadzonymi obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy, sołectwa i jego mieszkańców.
Zaświadczenia o wyborze na Sołtysa, słowa uznania a także upominki przekazywali nowo wybranym Sołtysom Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Jerzy Lubieniecki.

Raz jeszcze życzymy wszystkim naszym Sołtysom niesłabnącej energii i aktywnej postawy w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, zrozumienia, optymizmu, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej!