dwnld1306620013Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik w imieniu Sołtysa Sołectwa Słustowo wziął udział w kolejnym wydarzeniu z okazji tegorocznych obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku, które miało miejsce na placu przy Belwederze w Warszawie.

Podczas wydarzenia Prezydent - Pan Andrzej Duda wręczył osobiście na ręce Sekretarza Nasielska tablicę „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, która informować ma o znaczeniu miejsc związanych ze zwycięską bitwą a jednocześnie stanowi trwałą pamiątkę tryumfu polskiego oręża.

 

[Słustowo

15 sierpnia ruszyło skrzydłowe natarcie polskiej 18. Dywizji Piechoty generała Franciszka Krajowskiego na bolszewików, w wyniku czego Słustowo zostało odbite].

 

Sołtys Sołectwa Słustowo - Pan Zbigniew Bucholc odbierze tablicę dla swojego Sołectwa w dniu 15 sierpnia 2020 r. podczas odsłonięcia i poświęcenia tablicy poświęconej wydarzeniom z sierpnia 1920 roku. Uroczystość odbędzie się o godzinie 14:30 przy Skwerze Bohaterów Wojny 1920 roku w Nasielsku.

 

Fot. www.prezydent.pl