IMG 5710W piątek, 8 listopada br. rozpoczęliśmy obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 633. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska. Uroczystość w kinie NIWA tradycyjnie rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego oraz wysłuchania Hejnału Nasielska.

 

Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, które pod kierunkiem Pani Danuty Leśniak przygotowały wspaniały, wzruszający pokaz.

W następnej kolejności głos zabrali przybyli na uroczystość goście w osobach Pani Magdaleny Biernackiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, która odczytała list skierowany do mieszkańców Nasielska przez Pana Adama Struzika. Następnie głos zabrał Wicestarosta Nowodworski – Pan Paweł Calak gratulując mieszkańcom gminy Nasielsk rocznicy odzyskania praw miejskich, życząc wszystkiego co najlepsze oraz wyrażając zadowolenie z przybycia na uroczystość.

Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, zaznaczył, że 632. rocznica nadania praw miejskich dla Nasielska to doskonała okazja do zastanowienia się nad przeszłością i przyszłością naszej Małej Ojczyzny. Burmistrz Nasielska dodał, iż niezwykle ważnym jest, że Nasielsk może sam stanowić o sobie. Życzył także wszystkim mieszkańcom i sobie, aby Gmina Nasielsk była na miarę wspólnych oczekiwań, pragnień, marzeń. By każdy potrafił się z nią utożsamiać i mówić z dumą, że pochodzi i mieszka w Nasielsku.

Następnie na scenie zaprezentowali się laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Polska Poezja Patriotyczna”, którzy otrzymali nagrody z rąk Burmistrza Nasielska - Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku - Pana Jerzego Lubienieckiego.

Tego dnia odbyła się także prezentacja książki „Nasielsk we wczesnym średniowieczu” autorstwa dr Mariusza Błońskiego. Autor opowiedział o swoich działaniach na terenie Nasielska oraz przedstawił zebranym krótką prezentację. Była również możliwość zakupienia własnego egzemplarza książki oraz uzyskania dedykacji od autora.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości jak co roku było przedstawienie laureata Nagrody „Lew Nasielska”. Tegorocznym „Lwem” okazała się Pani Anna Łapińska, która dzięki Kapitule Nagrody otrzymała statuetkę w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej w Gminie Nasielsk. Prócz tego wyróżniono dyplomami uznania cztery osoby. W uznaniu za innowacyjność i zaangażowanie w działalność rolniczą wyróżniono Pana Wincentego Pawłowskiego – mieszkańca sołectwa Budy Siennickie. Dyplomy otrzymały także Panie Elżbieta Fijalska oraz Pani Karolina Karpińska i Pani Monika Duchnowska, które prowadzą niepubliczne przedszkola na terenie gminy Nasielsk i angażują się w rozwój najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Ostatnim punktem uroczystości była projekcja filmu „Współczesna wieś” w Gminie Nasielsk. Film jest promocją obszarów wiejskich z gminy i ma za zadanie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach oraz podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Dodatkowo pozwala poznać szereg możliwości zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie naszej gminy. Osoby biorące udział w filmie otrzymały upominki z rąk Burmistrza Nasielska.
Na końcu wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek i rozmowy przy gorącej herbacie i kawie.