projekt 20181poW tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 632. rocznica nadania praw miejskich dla Nasielska. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowanych uroczystościach, które będą miały miejsce 10 i 11 listopada br.

 

Obchody rozpoczną się w sobotę 10 listopada br., o godz. 16.00, w sali kinowej „NIWA”. Po wystąpieniach okolicznościowych, zgromadzeni będą mieli okazję wysłuchać prelekcji historycznej Pani Anny Śnieżko pt. „Dzieje Polski – wydarzenia, które powinniśmy znać” oraz poznać tegorocznego laureata nagrody „Lwa Nasielska”. Tego dnia nastąpi także wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polska Poezja Patriotyczna” oraz omówienie prac Gminnego Komitetu ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania niepodległości. Na zakończenie wystąpi zespół „Moja Rodzina”.

W niedzielę, 11 listopada br., zapraszamy na cmentarz parafialny w Nasielsku, gdzie o godz. 16.15 rozpoczną się główne uroczystości, związane z upamiętnieniem odzyskania niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu Państwowego, nastąpi uroczyste złożenie kwiatów na grobie żołnierzy oraz modlitwa w intencji poległych. Msza św. w intencji Ojczyzny i gminy Nasielsk rozpocznie się o godz. 17.00. Z cmentarza do Kościoła przemaszerujemy z pochodniami w dłoniach. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w obchodach zachęcamy do przyniesienia własnych pochodni, świec czy lampionów. Po mszy zaprezentuje się nasielska Orkiestra Dęta.

Przed uroczystościami na cmentarzu, o godz. 11.11, odbędzie się Bieg Stulecia, na dystansie 5 km. Biuro zawodów czynne od godz. 9.30 w budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.