wykleci 2022 plakat

Po dwóch latach związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wracamy do Popowa Borowego, gdzie uczcimy pamięć Żołnierzy Niezłomnych z patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” (ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot”, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”) . Bohaterowie Ci zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci – byli trwale związani z Nasielską Ziemią, bohatersko broniąc najważniejszych dla całego narodu polskiego wartości i przekonań.

W niedzielę, 19 czerwca br., wracamy pod krzyż w Popowie Borowym (przy drodze wojewódzkiej nr 622), aby upamiętnić Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00 mszą św. polową w intencji poległych, którą celebrować będzie proboszcz parafii w Nunie ks. Waldemar Marciniak przy asyście organisty Pana Piotra Drzazgowskiego. Po części religijnej nastąpi ceremoniał wojskowy, który zapewnią żołnierze z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym -  wspólne odśpiewanie hymnu, salwa honorowa oraz Apel Pamięci, który odczyta por. Monika Jasińska.  Następnie delegacje złożą kwiaty jako wyraz pamięci i uznania za bohaterskie czyny. 

Po uroczystości patriotyczno-religijnej zapraszamy pod Szkołę Podstawową w Popowie Borowym na bieg „Tropem Wilczym” oraz do zwiedzania stoiska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki. Członkowie Związku w swoim namiocie zaprezentują historyczny ubiór i broń żołnierzy, których pamięć będziemy wspominać.

Serdecznie zapraszamy!