IMG 7566W niedzielę 18 czerwca w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętnienia Bohaterów Niezłomnych – Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy w dniu 23 czerwca 1950 roku polegli walcząc z obławą komunistycznego aparatu terroru. Przypomnijmy tych Niezłomnych:
•    plutonowy Władysław Grudziński ps. „Pilot”,
•    starszy strzelec Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”,
•    starszy strzelec Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw”,
•    starszy strzelec Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”.

Pierwsza część uroczystości odbyła się na polu przy przydrożnym krzyżu w Popowie Borowym – jedynym miejscu upamiętnienia czwórki poległych, gdyż do tej pory pomimo upływu 67 lat od tego tragicznego wydarzenia ich szczątki spoczywają w nieznanym miejscu. Przed godz. 12.00 wartę przy krzyżu objęli żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Następnie prowadzący uroczystość powitał w imieniu organizatora – Burmistrza Nasielska, Pana Bogdana Ruszkowskiego – przybyłych gości, zaś w sposób szczególny i z najwyższym uszanowaniem członków rodzin poległych żołnierzy, którzy co roku uczestniczą w tym patriotyczno-modlitewnym wydarzeniu.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również: bratanek por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” i st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – Pan Marek Dziemieszkiewicz, podpułkownik Artur Gruszczyk – Zastępca Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, Starosta Nowodworski – Pani Magdalena Biernacka oraz radni Rady Powiatu Nowodworskiego i Rady Miejskiej w Nasielsku z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Jerzym Lubienieckim na czele. Środowisko byłych wojskowych i kombatantów reprezentowali: przedstawiciel Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nasielsku – Pan Bronisław Skoroszewski, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Pułtusk z Prezesem – Panem Ryszardem Bobowskim oraz Zastępcą Prezesa – Panem Wiesławem Świerczewskim na czele oraz delegacja Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, a także Pani Regina Świątecka i Pan Stefan Świątecki. Swój udział w uroczystości zaakcentowali harcerze, szczególnie duża grupa z 13. Winnickiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Magnus”. Uczestniczyli również druhowie OSP, delegacje instytucji życia publicznego z terenu Gminy Nasielsk, liczne poczty sztandarowe. Najbardziej cieszy nas fakt, iż na uroczystościach – nie tylko tej, ale też innych o charakterze patriotycznym organizowanych w Gminie Nasielsk – pojawia się coraz więcej dzieci i młodzieży.

Po powitaniach przyszedł czas na podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w przygotowania i przyczyniły się do sprawnej organizacji tegorocznej uroczystości. Wszystkim im raz jeszcze mówimy: „DZIĘKUJEMY”.

Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Nasielską Orkiestrę Dętą pod batutą Pani Joanny Ostaszewskiej rozpoczęła się msza św., którą odprawił i kazanie wygłosił ksiądz kanonik Roman Bagiński – Ekonom Diecezji Płockiej, któremu asystował ks. Tadeusz Jabłoński – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Czytania mszalne podczas Liturgii Słowa przeczytali Państwo Anna i Kamil Żbikowscy. Wezwania modlitwy wiernych odczytali natomiast Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

Po mszy św. głos zabrał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. W krótkim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo ważne są nie tylko dla rodzin poległych, ale dla wszystkich takie spotkania, jak to, w którym bierzemy udział. Mając bowiem na względzie słowa Zbigniewa Herberta, który w swoim wierszu wołał: „Nie dajmy zginąć poległym”, poprzez to kolejne spotkanie i mówienie o naszych Bohaterach Niezłomnych zwracamy to, co zabrali im komuniści – pamięć, godność, cześć i honor. Jednocześnie Pan Burmistrz wyraził nadzieję, iż „(…) przyjdzie też taki dzień, w którym będziemy mogli zwrócić im również to, co zabrano im szczególnie – tożsamość. Że zostaną odnalezione ich doczesne szczątki, które będzie można złożyć w godnym miejscu. Świadomie nie mówię, że w poświęconym miejscu – tam bowiem, gdzie spoczywacie teraz jest to poprzez Waszą ofiarę miejsce uświęcone”. Na zakończenie Burmistrz powiedział: „Mówmy zatem teraz cały czas głośno o Was, niech pamięć nie gaśnie. Ale też znajdźmy chwilę ciszy – w zakątku serca – na zadumę i refleksję, na westchnienie do Dobrego Boga w Waszej intencji”.

Po przemówieniu rozpoczął się Apel Pamięci, w którym wzięła udział Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu po dowództwem porucznika Kamila Brejniaka. Apel Pamięci odczytał porucznik Paweł Stępnowski. Dla uczczenia poległych żołnierzy NZW po zakończeniu Apelu Pamięci Kompania oddała trzykrotną salwę honorową.

W dalszej kolejności przy krzyżu złożone zostały wiązanki kwiatów. Jako pierwsi kwiaty złożyli członkowie rodzin poległych żołnierzy, następnie rodzina śp. „Pogody” i „Roja” z Panem Markiem Dziemieszkiewiczem na czele, delegacje środowisk kombatanckich, delegacja 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu z Zastępcą Dowódcy Pułku – podpułkownikiem Arturem Gruszczykiem na czele, delegacja władz Powiatu Nowodworskiego w osobach Starosty Nowodworskiego – Pani Magdaleny Biernackiej i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Grzegorza Paczewskiego. Wiązankę w imieniu mieszkańców i władz Gminy Nasielsk złożyła delegacja w osobach: Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego Lubienieckiego oraz przedstawiciela Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nasielsku – Pana Bronisława Skoroszewskiego. Następnie kwiaty złożyły pozostałe delegacje.

Druga część uroczystości miała miejsce na placu przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Jako pierwsza wystąpiła Nasielska Orkiestra Dęta kierowana przez Panią Joannę Ostaszewską, która niezmiennie towarzyszy nam podczas gminnych uroczystości i obchodów rocznicowych. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać koncertu patriotycznego pt. „Polskie drogi do Wolności” w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”. Pięcioro młodych ludzi poprzez muzykę zabrało nas w tym koncercie w podróż po wzburzonych falach historii naszej Ojczyzny od początku II wojny światowej po okres walk polskiego podziemia antykomunistycznego. Wraz z komentarzami narratora mogliśmy wysłuchać nie tylko piosenek wojennych, ale też współczesnych, które wpisują się w klimat powojennej rzeczywistości Żołnierzy Niezłomnych, np. „Wilki” Zbigniewa Herberta czy „Panie Generale” Haliny Mlynkowej. Duży aplauz publiczności wzbudziło brawurowe wykonanie przez wokalistkę piosenki „Obława” Jacka Kaczmarskiego. Podsumowaniem koncertu był utwór „Biały krzyż”, tak pięknie odnoszący się do naszego krzyża w Popowie Borowym.

Po atrakcjach artystycznych przyszedł czas na prelekcję historyczną pr. „Skąd Wyście, Niezłomni?”, która wygłosił nasielszczanin, Pan Paweł Romanowski – absolwent historii, który swoją pracę magisterską dotyczącą Żołnierzy Niezłomnych i st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” pisał pod kierunkiem naszego ubiegłorocznego prelegenta – prof. Jana Żaryna, Senatora RP. Pan Paweł Romanowski bardzo zwięźle przedstawił drogę, jaką przeszli młodzi ludzie zanim stali się Żołnierzami Niezłomnymi wskazując, że ich walka to nie tylko sam okres po II wojnie światowej, ale też w ogromnej większości walka najpierw w konspiracji wojennej przeciwko hitlerowcom. Na zakończenie Pan Paweł podzielił się refleksjami związanymi ze swoją pomocą jako wolontariusz w pracach poszukiwawczych szczątków Żołnierzy Niezłomnych, jakie ekipa pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka – Wiceprezesa IPN prowadzi w kwaterze „Ł”, tzw. „Łączka”, na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.

Na tej samej idei przedstawienia genezy Żołnierzy Niezłomnych oparty był również Piknik Militarny – Drogi Żołnierzy Niezłomnych, który przegotowało Muzeum 2. Korpusu Polskiego z Józefowa. W trakcie tego Pikniku było i głośno, i czuć było zapach prochu. Mogliśmy obejrzeć krótką inscenizację walki polskiego podziemia w niemieckim snajperem – tu główną rolę odegrała armata, robiąca wielkie wrażenie swoimi wystrzałami. Rekonstruktorzy w historycznych mundurach opowiadali i pokazywali broń i wyposażenie, oprowadzali po szpitalu polowym. Zainteresowani mogli też odbyć przejażdżkę „łazikiem” z czasów wojny. Pod okiem instruktora chętni mogli skorzystać z możliwości postrzelania na strzelnicy ASG. Za podjęcie się tego wyzwania, a także inne zadania, uczestnicy, szczególnie dzieci i młodzież mogły otrzymać drobne pamiątki związane z Żołnierzami Niezłomnymi. Pod namiotem z logo Muzeum 2. Korpusu Polskiego można było też obejrzeć wystawę historycznych grafik. Również w budynku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym do obejrzenia była wystawa zdjęć Żołnierzy Niezłomnych przygotowana przez pracowników Szkoły.

Wszystkim atrakcjom tego dnia sprzyjała piękna pogoda, a ciepło wcale nie przeszkadzało w konsumpcji pysznej gorącej grochówki ugotowanej przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku.

Naszym uroczystościom przy krzyżu oraz na terenie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym towarzyszyła po raz drugi wystawa plenerowa „Po nici światła cz. II Podziemna Armia powraca”
w formie bannerów nawiązujących kształtem do skrzydeł husarskich z sylwetkami Żołnierzy Niezłomnych. Wystawę tę zaprezentowaliśmy dzięki przychylności kierownictwa Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Honorowy patronat nad uroczystością w Popowie Borowym sprawował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Pan Jarosław Szarek. Patronat medialny nad uroczystością sprawowały: Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”, serwis internetowy – podziemiezbrojne.blox.pl oraz Ciechanowskie Pismo Historyczne REDUTA.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ministerstwo kultury

IMG_7244.JPG IMG_7267.jpg IMG_7278.jpg

IMG_7281.jpg IMG_7313.jpg IMG_7319.jpg

IMG_7348.jpg IMG_7358.jpg IMG_7360.jpg

IMG_7373.jpg IMG_7396.jpg IMG_7405.jpg

IMG_7412.jpg IMG_7416.jpg IMG_7425.jpg

IMG_7426.jpg IMG_7438.jpg IMG_7444.jpg

IMG_7451.jpg IMG_7462.jpg IMG_7464.jpg

IMG_7471.jpg IMG_7515.jpg IMG_7557.jpg

IMG_7566.jpg IMG_7616.jpg IMG_7652.jpg

IMG_7686.jpg IMG_7694.jpg IMG_7715.jpg

IMG_7720.jpg IMG_7731.jpg IMG_7757.jpg

IMG_7772.jpg IMG_7813.jpg IMG_7875.jpg

IMG_7986.jpg IMG_7996.JPG IMG_8002.jpg

IMG_8008.jpg IMG_8009.jpg IMG_8034.jpg

IMG_8043.jpg IMG_8052.JPG IMG_8076.jpg

IMG_8103.jpg IMG_8148.JPG IMG_8184.jpg

IMG_8209.jpg IMG_8224.jpg IMG_8234.jpg

IMG_8242.jpg IMG_8259.jpg IMG_8284.jpg

IMG_8298.jpg IMG_8303.jpg IMG_8319.JPG

IMG_8323.jpg IMG_8328.JPG IMG_8330.jpg

IMG_8335.JPG IMG_8349.jpg IMG_8358.jpg

IMG_8366.jpg IMG_8369.JPG IMG_8383.jpg

IMG_8396.jpg