Popowo Borowe

W niedzielę 19 czerwca br. przy krzyżu w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych – Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poległych w dniu 23 czerwca 1950 roku w walce z obławą żołnierzy i funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru. Byli to:

 • podporucznik Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu,
 • podporucznik Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, „Ketling”,
 • podporucznik Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw”,
 • podporucznik Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”, „Twardowski”.

Ich patrol wchodził w skład oddziału podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Warto również przypomnieć, iż czwórka naszych Bohaterów wraz z „Rojem” została mianowana pośmiertnie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 26 września 2018 r.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Instytut Pamięci Narodowej, zaś partnerami był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Głównymi i najważniejszymi uczestnikami upamiętnienia byli – jak zawsze niezawodni – członkowie rodzin Żołnierzy NZW poległych w Popowie Borowym, a wśród nich szczególnie brat Czesława Wilskiego – Pan Andrzej Wilski oraz córka Władysława Grudzińskiego – Pani Helena Śnieżko. Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.

 • Tomasz Trzaska – kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, reprezentujący Zastępcę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – prof. Krzysztofa Szwagrzyka,
 • Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Pan Janusz Kotowski,
 • przedstawiciel Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia – mjr Tomasz Chrzanowski,
 • przedstawiciel Dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie – mjr Krzysztof Kaniuka,
 • delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z Prezesem Zarządu Okręgu Mazowieckiego i Członkiem Zarządu Głównego – ppłk w st. spocz. Januszem Zajączkowskim na czele,
 • przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: Wiceprezes Zarządu Głównego – Pan Lesław Gierczuk, Sekretarz Zarządu Głównego – Pani Izabela Strojek oraz Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego – Pan Paweł Karliński,
 • przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pan Radosław Rybicki oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pani Magdalena Biernacka,
 • Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anna Brzezińska,
 • przedstawiciele władz Powiatu Nowodworskiego w osobach Wicestarosty Nowodworskiego – Pana Pawła Calaka oraz Członka Zarządu Powiatu – Pana Radosława Kasiaka,
 • radni Rady Miejskiej w Nasielsku z Przewodniczącym Rady – Panem Jerzym Lubienieckim na czele.

Byli z nami również żołnierze Wojska Polskiego: Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pod dowództwem por. Alicji Wysockiej oraz delegacja 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku, wchodzącego w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu.

Pomimo wysokiej temperatury, która mogła zniechęcać do uczestnictwa, licznie reprezentowane były delegacje instytucji życia publicznego z terenu Gminy Nasielsk, Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerzy oraz poczty sztandarowe. Miłym akcentem był również udział uczestników Motocyklowego Rajdu Wilczym Szlakiem, który odbywa się w dniach 19-22 czerwca br. i poświęcony jest Żołnierzom Niezłomnym. Uczestnicy Rajdu przez te 4 dni będą odwiedzać miejsca na Mazowszu Północnym związane z bohaterstwem Żołnierzy Niezłomnych. Cieszymy się, że na trasie rajdu znalazło się Popowo Borowe.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św., którą odprawił i homilię wygłosił ks. Waldemar Marciniak – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, w asyście gościa – ks. Tomasza Trzaski. W trakcie mszy św. jedną z piosenek zaśpiewał Pan Dariusz Zawadzki – mieszkający w Pułtusku z pochodzenia nasielszczanin. Była to piosenka pt. „Nie zapomni o Was nigdy”, której to autorami tekstu byli ks. Dariusz Kisiel i Pan Wojciech Gęsicki, zaś muzykę ułożył sam wykonawca. Piosenka ta jest poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Również przed zakończeniem mszy św. głos zabrał ks. Tomasz Trzaska, który powiedział do zebranych kilka myśli w imieniu Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz własnym m.in. o cały czas trwających poszukiwaniach żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Warto dodać, iż ks. Tomasz jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i uczestniczy w pracach poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Bezpośrednio po mszy św. nastąpiło wprowadzenie na miejsce uroczystości Kompanii Honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pod dowództwem por. Alicji Wysockiej. Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego list od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika odczytała Pani Magdalen Biernacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Następnie głos zabrali również Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anna Brzezińska oraz gospodarz uroczystości – Burmistrz Nasielska, Pan Bogdan Ruszkowski.

Po wystąpieniach przyszedł czas na część uroczystości w ceremoniale wojskowym, w którym wzięła udział Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Apel Pamięci, przywołujący żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej, odczytała por. Monika Jasińska. Dla uczczenia pamięci Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w Popowie Borowym żołnierze oddali potrójną salwę honorową.

Na zakończenie 35 delegacji oddało cześć naszym Bohaterom Niezłomnym składając wiązanki kwiatów lub zapalając znicze pod krzyżem.

Tegoroczna uroczystość przy symbolicznym miejscu pamięci w Popowie Borowym miała wyjątkowy charakter, gdyż powróciliśmy do tej formy uczczenia po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami w gromadzeniu się, wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa.

Jeden z najbardziej znanych w Polsce Żołnierzy Niezłomnych, mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, miał ponoć powiedzieć takie słowa: „A może już nikt o nas nie wspomni i nawet nie będzie pamiętać, że walczyliśmy o wolność Ojczyzny, może określenie nas bandytami, wpajane społeczeństwu, pozostanie już na zawsze”. Nasza obecność w uroczystości pozwala uwierzyć, że się mylił.