Borkowo 202220 sierpnia 2022 r. obchodziliśmy 102. rocznicę Bitwy nad Wkrą, która była częścią Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą.

Uroczystości rozpoczęły się na cieksyńskim cmentarzu, gdzie przy grobie poległych w walkach 1920 r. pod przewodnictwem ks. Ryszarda Kolczyńskiego odmówiono modlitwę w intencji bohaterów. Po uczczeniu pamięci żołnierzy władze samorządowe Gminy Nasielsk złożyły na grobie kwiaty oraz znicze.

Następnie przedstawiciele nasielskiego samorządu udali się pod kościół św. Doroty w Cieksynie, gdzie przy kamiennej tablicy uczcili pamięć lokalnych patriotów tamtego okresu, którzy oddali życie za niepodległość naszej ojczyzny.

Obchody pod pomnikiem w Borkowie zainicjowało wprowadzenie posterunku honorowego, tworzonego przez żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego oraz przybycie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który zaapelował do zgromadzonych o nieustanne szukanie porozumienia pomimo toczących się wśród ludzi sporów, a także modlitwę za narody objęte wojną.

Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Rzymskokatolicki Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ksiądz kanonik pułkownik Radosław Michnowski rozpoczął uroczystą Mszę Polową, którą celebrował wspólnie z ks. Ryszardem Kolczyńskim – Proboszczem Parafii w Cieksynie. Po jej zakończeniu zgromadzeni mogli usłyszeć listy skierowane przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych generała broni Jarosława Mikę i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika odczytane przez Panią Anitę Czerwińską - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Generała Brygady Wojska Polskiego - Pana Kazimierza Dyńskiego oraz Panią Magdalenę Biernacką - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego .

Na zakończenie, by oddać cześć i chwałę poległym bohaterom, obecni w Borkowie mieli okazję być świadkami Apelu Pamięci zwieńczonego salwą honorową. Obchody zamknięto uroczystym złożeniem wieńców pod Pomnikiem Bohaterów 1920 r. w Borkowie.

Mieszkańcy gminy Nasielsk oraz przyjezdni goście mogli obejrzeć dioramę życia żołnierskiego i zjeść strażacką grochówkę.

Uroczystość poprowadził Radny Rady Miejskiej w Nasielsku - Pan Michał Brodowski.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Dziękujemy wszystkim służbom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie i wspólne oddanie czci poległym Bohaterom.