główna ceremonia16 maja 2022 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie Bramy Pamięci na Cmentarzu Żydowskim w Nasielsku, mające na celu przywrócenie pamięci o tym wyjątkowym sakralnym miejscu, które w okresie okupacji niemieckiej zostało doszczętnie zniszczone, a później zalesione. Na uroczystości obecni byli m.in.:


- przedstawiciele władz samorządowych: Magdalena Biernacka – przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Radni Powiatowi – Radosław Kasiak, Monika Nojbert i Mariusz Kraszewski, Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska, Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Dariusz Kordowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Radni Miejscy – Dawid Domała i Michał Brodowski;
- przedstawiciele duchowieństwa: Rabin Yehoshua Ellis oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński;
- Pan Piotr Puchta – Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego;
- rodziny Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Pan Eustachiusz Gąsiorowski, Pani Marianna Krzyczkowska oraz Pan Mariusz Kurpiewski;
- koordynatorzy Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego o Kulturze Żydowskiej "To nasza wspólna historia": Pani Anna Tomasińska, Pani Ewa Tylińska, Pani Edyta Pałaszewska, Pani Olga Ickiewicz, Pani Agata Żbikowska i Pani Iwona Pęcherzewska wraz z dyrektorami, nauczycielami i uczniami szkół biorących udział w projekcie;
- potomkowie ocalałych członków nasielskiej społeczności żydowskiej, którzy przybyli do nas z Izraela i Stanów Zjednoczonych;
- twórcy filmu "Three Minutes: A Lengthening" – Glenn Kurtz i Bianca Stitger;
- laureaci "Lwów Nasielska" oraz mieszkańcy Gminy Nasielsk.

Wybrani goście zaadresowali do zebranych kilka słów na temat wspólnej historii nasielsko-żydowskiej, znaczeniu takich uroczystości i pomników dla pamięci o historii i kształtowania dalszych relacji między naszymi narodami, wyrażając nadzieję, że jest to pierwszy z wielu kroków ku wspólnej przyszłości. W trakcie ceremonii Rabin Yehoshua Ellis odmówił modlitwę za zmarłych.

Po zakończeniu uroczystości odsłonięcia Bramy Pamięci, goście udali się do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, gdzie mieli okazje doświadczyć pięknego programu artystycznego przygotowanego przez dzieci i młodzież, skupiającego się na próbie wzajemnego zrozumienia i szacunku. Obecni byli pod dużym wrażeniem dojrzałych występów młodych nasielszczan. Dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Pałaszewskiej wraz z kadrą pedagogiczną za ciepłe przyjęcie.

Po krótkiej przerwie na obiad potomkowie ocalałych z nasielskiej społeczności żydowskiej udali się na wizytę do Nasielski Dom Edukacji i Historii, podczas której Pani Jolanta Budziszewska-Rogalska oraz dr Stanisław Tyc przybliżyli historię Nasielska z uwzględnieniem jego dawnych, przedwojennych mieszkańców. Niektórzy z zagranicznych gości zdołali odnaleźć na fotografiach swoich krewnych.

Ostatnim punktem programu było wyświetlenie filmu "Three Minutes: A Lengthening" ("Trzy minuty rozciągnięte w czasie"), którego oś skupiona była wokół 3-minutowego nagrania przedwojennej nasielskiej społeczności żydowskiej autorstwa Davida Kurtza. Jego wnuk – Glenn Kurtz – po wielu latach odnalazł te nagrania, co doprowadziło do jego współpracy z reżyserką Biancą Stitger oraz zaowocowało tym unikatowym doświadczeniem kinematograficznym. Po seansie publiczność miała okazję zadawać pytania autorom tego dzieła.

Dziś, 17 maja 2022 r., Burmistrz Nasielska w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku osobiście dziękował pedagogom odpowiedzialnym za ten projekt, wręczając im podziękowania oraz upominki. Była to również okazja do uhonorowania gości, którzy przybyli z zagranicy by odwiedzić rodzinne miasto swoich przodków. Podczas krótkiej przemowy Burmistrz Nasielska wyraził nadzieję, że jest to początek odnawiania dawno utraconych relacji.

Obsługę techniczną zapewnił Nasielski Ośrodek Kultury wraz z Dyrektorem Markiem Tycem na czele, za co dziękujemy.

Na czas uroczystości dostępu do energii elektrycznej potrzebnej do nagłośnienia udzielił Pan Ślaski. Serdecznie dziękujemy!

IMG_2329.jpg IMG_2336.jpg IMG_2338.jpg

IMG_2339.jpg IMG_2341.jpg IMG_2344.jpg

IMG_2346.jpg IMG_2348.jpg IMG_2350.jpg

IMG_2354.jpg IMG_2359.jpg IMG_2362.jpg

IMG_2369.jpg IMG_2370.jpg IMG_2372.jpg

IMG_2373.jpg IMG_2379.jpg IMG_2385.jpg

IMG_2388.jpg IMG_2389.jpg IMG_2391.jpg

IMG_2392.jpg IMG_2401.jpg IMG_2403.jpg

IMG_2411.jpg IMG_2418.jpg IMG_2422.jpg

IMG_2423.jpg IMG_2427.jpg IMG_2431.jpg

IMG_2433.jpg IMG_2436.jpg IMG_2438.jpg

IMG_2439.jpg IMG_2445.jpg IMG_2451.jpg

IMG_2453.jpg IMG_2454.jpg IMG_2459.jpg

IMG_2460.jpg IMG_2522.jpg IMG_2525.jpg

IMG_2527.jpg IMG_2530.jpg IMG_2531.jpg

IMG_2533.jpg IMG_2534.jpg IMG_2537.jpg

IMG_2540.jpg IMG_2543.jpg IMG_2546.jpg

IMG_2549.jpg IMG_2552.jpg IMG_2554.jpg

IMG_2555.jpg IMG_2563.jpg IMG_2568.jpg

IMG_2573.jpg IMG_2574.jpg IMG_2577.jpg

IMG_2578.jpg IMG_2579.jpg IMG_2580.jpg

IMG_2582.jpg IMG_2586.jpg IMG_2592.jpg

IMG_2594.jpg IMG_2599.jpg IMG_2602.jpg

IMG_2605.jpg IMG_2606.jpg IMG_2611.jpg

IMG_2613.jpg IMG_2614.jpg IMG_2617.jpg

IMG_2620.jpg IMG_2629.jpg IMG_2646.jpg

IMG_2647.jpg IMG_2651.jpg IMG_2654.jpg

IMG_2660.jpg IMG_2662.jpg IMG_2665.jpg

IMG_2668.jpg IMG_2672.jpg IMG_2675.jpg

IMG_2676.jpg IMG_2682.jpg IMG_2683.jpg

IMG_2684.jpg IMG_2686.jpg IMG_2691.jpg

IMG_2695.jpg IMG_2705.jpg IMG_2708.jpg

IMG_2709.jpg IMG_2711.jpg IMG_2714.jpg

IMG_2720.jpg IMG_2727.jpg IMG_2730.jpg

IMG_2733.jpg IMG_2734.jpg IMG_2737.jpg

IMG_2740.jpg IMG_2748.jpg IMG_2754.jpg

IMG_2761.jpg IMG_2768.jpg IMG_2771.jpg

IMG_2773.jpg IMG_2779.jpg IMG_2789.jpg

IMG_2792.jpg IMG_2793.jpg IMG_2803.jpg