główna ceremonia16 maja 2022 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie Bramy Pamięci na Cmentarzu Żydowskim w Nasielsku, mające na celu przywrócenie pamięci o tym wyjątkowym sakralnym miejscu, które w okresie okupacji niemieckiej zostało doszczętnie zniszczone, a później zalesione. Na uroczystości obecni byli m.in.:


- przedstawiciele władz samorządowych: Magdalena Biernacka – przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Radni Powiatowi – Radosław Kasiak, Monika Nojbert i Mariusz Kraszewski, Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska, Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Dariusz Kordowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Radni Miejscy – Dawid Domała i Michał Brodowski;
- przedstawiciele duchowieństwa: Rabin Yehoshua Ellis oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński;
- Pan Piotr Puchta – Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego;
- rodziny Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Pan Eustachiusz Gąsiorowski, Pani Marianna Krzyczkowska oraz Pan Mariusz Kurpiewski;
- koordynatorzy Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego o Kulturze Żydowskiej "To nasza wspólna historia": Pani Anna Tomasińska, Pani Ewa Tylińska, Pani Edyta Pałaszewska, Pani Olga Ickiewicz, Pani Agata Żbikowska i Pani Iwona Pęcherzewska wraz z dyrektorami, nauczycielami i uczniami szkół biorących udział w projekcie;
- potomkowie ocalałych członków nasielskiej społeczności żydowskiej, którzy przybyli do nas z Izraela i Stanów Zjednoczonych;
- twórcy filmu "Three Minutes: A Lengthening" – Glenn Kurtz i Bianca Stitger;
- laureaci "Lwów Nasielska" oraz mieszkańcy Gminy Nasielsk.

Wybrani goście zaadresowali do zebranych kilka słów na temat wspólnej historii nasielsko-żydowskiej, znaczeniu takich uroczystości i pomników dla pamięci o historii i kształtowania dalszych relacji między naszymi narodami, wyrażając nadzieję, że jest to pierwszy z wielu kroków ku wspólnej przyszłości. W trakcie ceremonii Rabin Yehoshua Ellis odmówił modlitwę za zmarłych.

Po zakończeniu uroczystości odsłonięcia Bramy Pamięci, goście udali się do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, gdzie mieli okazje doświadczyć pięknego programu artystycznego przygotowanego przez dzieci i młodzież, skupiającego się na próbie wzajemnego zrozumienia i szacunku. Obecni byli pod dużym wrażeniem dojrzałych występów młodych nasielszczan. Dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Pałaszewskiej wraz z kadrą pedagogiczną za ciepłe przyjęcie.

Po krótkiej przerwie na obiad potomkowie ocalałych z nasielskiej społeczności żydowskiej udali się na wizytę do Nasielski Dom Edukacji i Historii, podczas której Pani Jolanta Budziszewska-Rogalska oraz dr Stanisław Tyc przybliżyli historię Nasielska z uwzględnieniem jego dawnych, przedwojennych mieszkańców. Niektórzy z zagranicznych gości zdołali odnaleźć na fotografiach swoich krewnych.

Ostatnim punktem programu było wyświetlenie filmu "Three Minutes: A Lengthening" ("Trzy minuty rozciągnięte w czasie"), którego oś skupiona była wokół 3-minutowego nagrania przedwojennej nasielskiej społeczności żydowskiej autorstwa Davida Kurtza. Jego wnuk – Glenn Kurtz – po wielu latach odnalazł te nagrania, co doprowadziło do jego współpracy z reżyserką Biancą Stitger oraz zaowocowało tym unikatowym doświadczeniem kinematograficznym. Po seansie publiczność miała okazję zadawać pytania autorom tego dzieła.

Dziś, 17 maja 2022 r., Burmistrz Nasielska w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku osobiście dziękował pedagogom odpowiedzialnym za ten projekt, wręczając im podziękowania oraz upominki. Była to również okazja do uhonorowania gości, którzy przybyli z zagranicy by odwiedzić rodzinne miasto swoich przodków. Podczas krótkiej przemowy Burmistrz Nasielska wyraził nadzieję, że jest to początek odnawiania dawno utraconych relacji.

Obsługę techniczną zapewnił Nasielski Ośrodek Kultury wraz z Dyrektorem Markiem Tycem na czele, za co dziękujemy.

Na czas uroczystości dostępu do energii elektrycznej potrzebnej do nagłośnienia udzielił Pan Ślaski. Serdecznie dziękujemy!