Upamiętnienie Żołnierzy NiezłomnychW dniu 23 czerwca br. przypada 71. rocznica śmierci czterech Żołnierzy Niezłomnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego: ppor. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, ppor. Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesława Wilskiego ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Należeli oni do patrolu wchodzącego w skład oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Wszyscy byli związani z Ziemią Nasielską; tu przebywali, tu walczyli, tu oddali swoje życie za najwyższe wartości – wolność i niepodległość Ojczyzny.

Bohaterowie polegli w Popowie Borowym mają na stałe miejsce w naszych sercach i naszej pamięci. Dlatego od wielu lat rocznica ich ostatniej walki jest upamiętniana przy pomniku w Popowie Borowym w niedzielę przypadająca najbliżej daty ich śmierci. W tym roku obchody przypadły na niedzielę 20 czerwca. Niestety – podobnie jak w 2020 roku – sytuacja związana z utrzymującym się stanem epidemii, związanej z chorobą COVID-19 nie pozwoliła na to, aby uroczystość organizacyjnie powróciła do pierwotnej formy.

W niedzielę, 20 czerwca, o godzinie 10.45 spotkaliśmy się pod krzyżem w Popowie Borowym upamiętniającym wydarzenia z 1950 roku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nasielsk, rodziny poległych żołnierzy, sołtysi i mieszkańcy pobliskich miejscowości. Przedstawiciele 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z Ciechanowa oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystawili pod krzyżem poczty sztandarowe. Po przywitaniu obecnych i krótkim wystąpieniu Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ks. Waldemar Marciniak odmówił modlitwę za poległych. Następnie modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przeczytała przedstawicielka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Po tym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod krzyżem. Jako pierwsi złożyli je obecni na uroczystości członkowie rodzin poległych żołnierzy NZW. Wiązankę w imieniu władz samorządowych oraz społeczności lokalnej Gminy Nasielsk złożyli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Dariusz Kordowski oraz proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ks. Waldemar Marciniak. Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.

Następnie o godz. 11.30 w kościele w Nunie odprawiona została msza św. w intencji poległych Bohaterów Niezłomnych, którą celebrował proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie – ks. Waldemar Marciniak. Na wstępie powitał uczestników liturgii, a w sposób szczególny córkę ppor. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – Panią Helenę Śnieżko wraz z mężem, wnuka „Pilota” – Pana Arkadiusza Śnieżko wraz z żoną oraz siostrzenicę ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – Panią Urszulę Dziemieszkiewicz. Oprawę mszy św. zapewnił Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który objął patronat honorowy uroczystości. Podczas mszy św. Burmistrz Nasielska wraz z przedstawicielami rodzin poległych i ks. proboszczem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod umieszczoną w kościele tablicą upamiętniającą żołnierzy NZW poległych w Popowie Borowym.

Wydarzeniem towarzyszącym obchodom rocznicowym był bieg pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Podobnie jak w roku ubiegłym odbył się on w formie wirtualnej, tzn. zapisani uczestnicy mogli przebiec indywidualnie lub w grupie symboliczny dystans 1.963 metrów (lub więcej, jeśli ktoś chciał) w dowolnym miejscu, a następnie udokumentować swoją aktywność poprzez przesłanie zdjęć.

Gorąco wierzymy, iż w 2022 roku sytuacja zmieni się na lepsze i w pełnej formie uroczystości będziemy mogli oddać cześć naszym Bohaterom Niezłomnym.

Cześć i Chwała Bohaterom!

IMG_1258.jpg IMG_1261.jpg IMG_1269.jpg

IMG_1284.jpg IMG_1285.jpg IMG_1290.jpg

IMG_1295.jpg IMG_1300.jpg IMG_1307.jpg

IMG_1318.jpg IMG_1322.jpg IMG_1327.jpg

IMG_1338.jpg IMG_1343.jpg IMG_1349.jpg

IMG_1367.jpg IMG_7604.jpg IMG_7616.jpg

IMG_7626.jpg IMG_7627.jpg IMG_7628.jpg

IMG_7629.jpg IMG_7635.jpg