23 maja 1842 r. w Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, poetka, pisarka, działaczka społeczna, której imię nosi Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym. Co roku w okolicach urodzin w naszej szkole uczniowie, nauczyciele i rodzice uroczyście obchodzą Dzień Patrona. W tym roku było to 19 maja. Dzień był szczególnie ważny dla społeczności szkolnej, ponieważ podczas uroczystości został poświęcony sztandar szkoły.

Do placówki zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych: Pan Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Lubieniecki, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – Dariusz Kordowski, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej – Natalia Biedrzycka, Dyrektor CUW – Hanna Pietrzak, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy Nasielsk, Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy: MOPS, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, ZGKiM, SKR, Banku Spółdzielczego w Nasielsku oraz Ksiądz Kanclerz Kurii Biskupiej w Płocku ks. kan. Piotr Grzywaczewski. Licznie przybyli na tę uroczystość Rodzice.

Po powitaniu Gości nastąpiło odczytanie listu z życzeniami, który przysłała dla szkoły z okazji uroczystego poświęcenia sztandaru Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Pani Dorota Skrzypek. Następnie Pan Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski wygłosił krótki rys historyczny dotyczący szkolnictwa i historii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym. W dalszej części uroczystości zaprezentowano zebranym sztandar, który na awersie, na grantowym tle, ma białą księgę ze słowami Patronki: „ Pójdź dziecię, ja cię uczyć każę”. Pod księgą widnieje napis A. D. 2022 i oznacza datę ufundowania sztandaru. Dokoła księgi biegnie napis Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym. Na rewersie widnieje srebrny orzeł w złotej koronie. Na czerwonym tle rozmieszczone zostały napisy: Bóg, Honor, Nauka, Ojczyzna. Drzewiec sztandaru został wykonany z jesionowego drewna. Drzewiec wieńczy srebrny orzeł. Ks. kan. Piotr Grzywaczewski wspólnie z proboszczem parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. Waldemarem Marciniakiem poświęcili sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Fundatorzy sztandaru przekazali sztandar dyrektor szkoły Jadwidze Szymańskiej, która zapewniła, że będzie on fundamentem wartości wychowawczych szkoły. Przekazując proporzec uczniom, dyrektor zwróciła się z prośbą, by nieśli sztandar wysoko, szanowali go i godnie reprezentowali naszą szkołę.

Uroczystość uświetniły występy uczniów, którzy przygotowali program artystyczny „Na jagody”. Scenografię wykonały: p. Katarzyna Pelkowska, p. Kamila Bieżońska. Grupa taneczna przedszkolaków wykonała pokaz tańca, przygotowanego przez trenerkę szkoły tańca „Flash”. Ponadto podczas święta szkoły wręczono nagrody w gminnym konkursie recytatorskim „Poezja i proza Marii Konopnickiej”, gminnym konkursie plastycznym „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej” oraz szkolnym na logo szkoły. Laureaci konkursu recytatorskiego zaprezentowali się przed publicznością, wykonując poezję i prozę Marii Konopnickiej. Współorganizatorem konkursu recytatorskiego była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.

Z okazji święta Patrona Szkoły przyznano odznaki „Przyjaciel Szkoły” osobom i instytucjom, które bezinteresownie wspierały szkołę w jej działaniach statutowych. Otrzymali je: Pan Burmistrz Bogdan Ruszkowski, Rada Miejska w Nasielsku, Bank Spółdzielczy w Nasielsku, SKR Nasielsk, Akcja Katolicka w Nasielsku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, ks. Waldemar Marciniak, Eugeniusz Michał Winnicki, Paweł Krasiński, Krzysztof Ostaszewski, Mirosław Tomczyk. Goście zaproszeni wyrażali podziękowania dla działań społeczności szkolnej, Rady Rodziców i życzyli dalszych sukcesów.

tekst: J. Szymańska