20180926 142617Na wstępny wniosek złożony w Ministerstwie Obrony Narodowej przez Urząd Miejski w Nasielsku, decyzją Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy, pośmiertnie awansowano do stopnia podporucznika bohaterów z Popowa Borowego: Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, Czesława Wilskiego ps. „Brzoza”, „Zryw”, Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda”, „Twardowski” i Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk”, „Ketling” oraz ich dowódcę Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

 

W związku z tym doniosłym wydarzeniem 26 września 2018 roku w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu odbyła się uroczystość nadania stopni oficerskich poległym bohaterom, w której uczestniczyli m.in. członkowie rodzin partyzantów. Na ręce rodzin poległych patenty oficerskie przekazał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Trudno opisać wzruszenie towarzyszące rodzinom wobec uhonorowania ich najbliższych, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. W imieniu starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” patent oficerski odebrał bratanek p. Marek Dziemieszkiewicz. W imieniu Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” patent oficerski odebrała żona p. Anastazja Rączka i córka Helena Śnieżko. Takie samo wyróżnienie awansowe w imieniu Czesława Wilskiego ps. „Zryw”, „Brzoza” odebrał brat p. Stefan Wilski, w imieniu Kazimierza Chrzanowskiego odebrał bratanek p. Jacek Chrzanowski, a w imieniu Hieronima Żbikowskiego również bratanek p. Ireneusz Żbikowski.

Liczne grono rodzinne i przyjacielskie towarzyszyło najbliższym krewnym poległych, odbierającym patenty awansowe. Wśród gości asystujących p. Markowi Dziemieszkiewiczowi można było zauważyć p. Reginę Świątecką, niestrudzoną działaczkę na rzecz zachowania pamięci dokonań Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. Paniom Anastazji Rączce i Helenie Śnieżko, żonie i córce Władysława Grudzińskiego „Pilota” towarzyszyła p. Anna Śnieżko, autorka książki „Żona wyklęta” wraz ze swym mężem, wnukiem „Pilota”.

Po zakończeniu najbardziej wzruszającej części uroczystości nastąpiła chwila rozmowy z p. ministrem Derą, podczas której rodzina „Pilota” przekazała Prezydentowi RP książkę p. Anny Śnieżko „Żona wyklęta”, opowiadającej losy oddziału „Pilota” i jego ukochanej Anastazji, dziękując za uhonorowanie bohaterów poległych w walce z reżimem stalinowskim.

Po wpisaniu się obecnych do pamiątkowej księgi 100-lecia Niepodległości Naszego Kraju goście zostali zaproszeni na elegancki poczęstunek w miłej, niemalże rodzinnej atmosferze, wynikającej w dużej mierze ze świadomości wspólnoty losów.

Jeszcze długo po zakończeniu uroczystości zebranym towarzyszyła zaduma i pełne emocji refleksje. Kiedy korzystamy z owoców wolności i dobrobytu, jakiego nasz kraj rzadko doznawał w swej burzliwej historii, pamiętajmy, że naszą stabilizację zawdzięczamy również tym, którzy uparcie, nieraz wbrew wszystkiemu walczyli o niepodległy, wolny kraj szanujących się wzajemnie i równych w świetle prawa obywateli; tym, którzy nigdy nie pogodzili się z niewolą i „zamordyzmem”.

Jednocześnie wzruszone rodziny poległych pragną wyrazić podziękowanie Burmistrzowi Nasielska – Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu za wspaniałą inicjatywę, która doprowadziła do uhonorowania ich krewnych, a także p. Pawłowi Romanowskiemu, od którego pomysłu się zaczęło. Szczególne podziękowania należą się p. Markowi Maluchnikowi, bez którego zapału i kompetencji to wszystko nie miałoby miejsca.
Serdecznie dziękujemy!


                                                             W imieniu rodzin poległych partyzantów: Anna Śnieżko

 

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=2kr3gu0XHK8&feature=youtu.be

 

                              

20180926_120728.jpg 20180926_122454.jpg 20180926_125833.jpg

20180926_130157.jpg 20180926_130530.jpg 20180926_130532.jpg

20180926_142617.jpg 20180926_144809.jpg