IMG 0029W sobotę, 8 lutego 2020 roku Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski spotkał się z pracownikami nasielskiej mleczarni.

Pracownicy mleczarni spotykają się cyklicznie, by utrzymać więź ze współpracownikami. Wciąż pamiętają o swojej pracy w mleczarni a sami siebie nazywają Mleczarzami. Podczas spotkań wspominane są osiągnięcia mleczarni oraz osób, które przysłużyły się do jej funkcjonowania. Warto dodać, iż nasielska mleczarnia skupiała mnóstwo Nasielszczan – w ciągu roku pracowało tam ok. 100 osób. Najdłużej funkcjonowała pod nazwą: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (OSM) w Nasielsku. Jej siedziba w ostatnim okresie działalności mieściła się w poniemieckim budynku przy ulicy Tylnej 1 (obecnie w tym miejscu jest obszerny plac targowy, a tuż przy nim market i restauracja „Kartoflisko”).

W celu trwałego upamiętnienia historii mleczarni Burmistrz Nasielska ufundował wydruk publikacji w postaci broszury pod nazwą „Zarys dziejów nasielskiej mleczarni”. Pomysłodawcą wydania broszurek był Pan Andrzej Zawadzki zaś autorką tekstu jest Pani Joanna Podbielska.


Publikacje zostały rozdane wszystkim obecnym na spotkaniu pracownikom dawnej mleczarni, co wywołało w nich radość oraz lawinę opowieści i wspomnień.