tropemSzanowni Państwo!

Z uwagi na okoliczności w tym roku nie spotkamy się w Popowie Borowym na uroczystościach upamiętniających poległych Żołnierzy Niezłomnych z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz na towarzyszącym im biegu pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który co roku cieszył się popularnością, uznaniem oraz sympatią wśród mieszkańców naszej gminy. Aby jednak zaakcentować 70. rocznicę śmierci Bohaterów Niezłomnych postanowiliśmy w tym roku zorganizować Bieg Tropem Wilczym w nieco innej formie - wirtualnej.

Ruszają zatem zapisy na wirtualny bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”!!!

Oto kilka najważniejszych informacji związanych z samym biegiem:

 


• Zapisy do biegu odbywają się w dniach 29 maja - 18 czerwca 2020 roku i polegają na wypełnieniu oraz przesłaniu droga mailową na adres: „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.
• W biegu może wziąć udział dowolna liczba uczestników, ale Organizator (Gmina Nasielsk) zapewnia pakiety startowe wraz z medalami dla pierwszych 200 osób, które dokonają poprawnego zgłoszenia.
• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Organizatora „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.
• W biegu może udział wziąć każdy – bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu w formie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie (czytelnie) przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”, które to oświadczenie znajduje się na „Karcie zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.
Bieg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2020 r. (niedziela) – od godz. 00.00 do godz. 23.59.
• Miejsce biegu – dowolna lokalizacja w Polsce.
• Bieg odbędzie się w formie wirtualnej, tzn. że każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę i miejsce biegu.
• Każdy uczestnik biegu ma do przebiegnięcia dystans minimum 1.963 m, jako dystans symboliczny upamiętniający rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych (Józefa Franczaka ps. „Lalek). Uczestnik może również pokonać dłuższy dystans, np. 19,63 km.
• Można biec w terenie, na bieżni mechanicznej, biec lub truchtać w miejscu, biegać po pokoju, przebyć dystans marszobiegiem lub spacerem – forma jest dowolna. Podczas pokonywania dystansu można łączyć te techniki.
• Uczestnika nie obowiązuje limit czasu.
Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.
• Z uwagi na wirtualny charakter biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
• Każdy uczestnik potwierdza zaliczenie minimalnego dystansu biegu poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora: do dnia 22 czerwca 2020 r. zrzutu ekranu (screena) lub zdjęcia z jakiejkolwiek aplikacji do uprawiania sportów bądź zdjęcia zegarka – z widocznym dystansem i czasem. Uczestnicy proszeni są również o przesłanie drogą mailową swojego zdjęcia z zaliczenia biegu z przyczepionym z przodu w widocznym miejscu numerem startowym. Jeśli uczestnik nie jest w stanie udokumentować zaliczenia biegu poprzez urządzenie, aplikację lub zegarek, zdjęcie będzie stanowiło zastępczą formę potwierdzenia zaliczenia biegu.
• Wszystkie przesłane formy potwierdzenia zaliczenia biegu zostaną wykorzystane do zamieszczenia w fotorelacji na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz na profilu Facebook Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
• Po skutecznym potwierdzeniu zaliczenia biegu do uczestników, którzy to uczynią, zostaną przesłane pakiety startowe zawierające m.in. okolicznościową koszulkę, pamiątkowy medal oraz pamiątkowy dyplom za udział w biegu. Pakiety będzie można również odebrać po biegu w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
• Spośród wszystkich uczestników, którzy potwierdzą zaliczenie biegu, Organizator wylosuje komplety upominków dla 3 kobiet i 3 mężczyzn, które zostaną przesłane lub przekazane wraz z pakietem startowym.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie biegu dostępnym poniżej. Ponadto zamieszczamy również „Kartę zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym, wirtualnym biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Uczcijmy Bohaterów Niezłomnych z Popowa Borowego tak, jak w tym momencie możemy. A dla podkreślenia celu, w jakim biegniemy, weźmy ze sobą na bieg elementy patriotyczne (np. biało-czerwone opaski na rękę, biało-czerwone flagi) i uwiecznijmy się z nimi na zdjęciach, które będą przesłane jako potwierdzenie biegu.

 

 

pdf - Regulamin wirtualnego Biegu Tropem Wilczym 2020 -

pdf - Karta uczestnika wirtualnego Biegu Tropem Wilczym 2020 -