IMG 9729W dniu 29 stycznia br. w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku odbyło się podsumowanie I Edycji Konkursu Logopedyczno-Plastycznego pod nazwą: „Gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski. Pan Burmistrz ufundował również nagrody dla wszystkich uczestników.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk. Celem konkursu było: wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnej pracy nad grą, doskonalenie sprawności manualnej dzieci, kształcenie umiejętności planowania pracy
i pogłębianie inwencji twórczej oraz kształcenie umiejętności językowych małych uczestników.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Pani Ewa Ślesik - logopeda Poradni, która razem z Panią Kierownik – Bogusławą Słoma poprowadziły uroczystość. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, dzieci obejrzały przygotowany przez pracowników Poradni teatrzyk i mogły zdobyć nagrody odpowiadając na pytania dotyczące treści bajki. Następnie każde dziecko miało możliwość zaprezentowania swojej pracy konkursowej.

Burmistrza Nasielska reprezentował Sekretarz - Pan Marek Maluchnik, który wręczył wszystkim dzieciom w nagrodę za udział w konkursie dyplomy, gry planszowe i słodycze. Nauczyciele - logopedzi-pedagodzy oraz opiekunowie szkolni uczestników otrzymali również ufundowane przez Pana Burmistrza podziękowania i płyty z muzyką relaksacyjną.

Najlepszymi okazały się prace należące do:
Miejsce I - Magdaleny Rosłaniec - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Dębinkach; gra planszowa ,, Mazowsze”
Miejsce I - Bartosza Popielarskiego - Szkoła Podstawowa im Pierra de’ Cubertina w Budach Siennickich -gra planszowa ,, Koło Fortuny”
Miejsce II - Wiktora Wiecińskiego - Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, gra planszowa -,, Sylabo-zbieranie”
Miejsce III - Marty Patrzykowskiej - Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Cieksynie - gra planszowa ,, Mix-gier”

Wyróżnienia trafiły do:
1. Bartłomieja Grzymkowskiego i Zuzanny Kłos -praca zbiorowa - Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, gra planszowa ,,Szmaragdowa Choinka’’
2. Zuzanny Owczarczyk - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie - gra planszowa ,, Przygoda na Safari’’

Uczestnicy
1. Amelia Arbaszewska - Szkoła Podstawowa im Pierra de’ Cubertina w Budach Siennickich - gra planszowa ,,Wiejska Zagroda”
2. Filip Szmulewicz - Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, gra planszowa - ,,Gra planszowa logopedyczna’’
3. Izabella Sot- Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Cieksynie - gra planszowa ,,Głoski i zwierzęta’
4. Kacper Siekierzycki- Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konstytucji 3 Maja w Nasielsku ,,Gra planszowa logopedyczna’’
5. Karina Ślubowska - Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Cieksynie - gra planszowa ,,Zgaduj-zgadula”’

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie, zaangażowania oraz wyjątkowej pomysłowości w przygotowaniu wspaniałych, konkursowych prac.

                                                  

IMG_9615.JPG IMG_9617.JPG IMG_9621.JPG

IMG_9626.JPG IMG_9630.JPG IMG_9643.JPG

IMG_9646.JPG IMG_9656.JPG IMG_9658.JPG

IMG_9660.JPG IMG_9671.JPG IMG_9674.JPG

IMG_9678.JPG IMG_9681.JPG IMG_9687.JPG

IMG_9694.JPG IMG_9702.JPG IMG_9706.JPG

IMG_9714.JPG IMG_9716.JPG IMG_9729.JPG

IMG_9734.JPG IMG_9739.JPG IMG_9744.JPG

IMG_9746.JPG IMG_9751.JPG IMG_9754.JPG

IMG_9762.JPG IMG_9763.JPG IMG_9766.JPG

IMG_9768.JPG IMG_9769.JPG IMG_9771.JPG

IMG_9776.JPG IMG_9780.JPG IMG_9782.JPG