67566480 1109382095928683 4817268686794522624 o1 sierpnia br. odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego, które zorganizowane były we współpracy Kręgu Starszyzny Harcerskiej ZHP, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Fundacji "Bądźmy Razem", Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Burmistrza Nasielska.

 

O godzinie 16:00 spod baszty pod kościół św. Wojciecha wyruszyła delegacja Nasielsk Baszta Team, by pod tablicą upamiętniającą zamordowanych w Forcie Pomiechówek nasielszczan zapalić znicz.

Następnie marszobieg NBT udał się do schroniska w Chrcynnie, gdzie odbywały się główne uroczystości. Na miejscu obecni byli wszyscy organizatorzy, zespół Bene oraz wielu mieszkańców naszej gminy, chętnych przeżyć ten dzień łącząc się myślami z wydarzeniami z sierpnia '44.

O godzinie 17:00 rozległ się dźwięk syren, symbolizujący "Godzinę W", wobec czego wszyscy zgromadzeni minutą ciszy upamiętnili wybuch powstania w stolicy. Następnie wybrani honorowi goście zostali poproszeni przez prowadzących uroczystości harcerzy ZHP o zapalenie zniczy ułożonych w symbol Polski Walczącej.

Po oficjalnych uroczystościach, organizatorzy przenieśli dalsze - trochę mniej oficjalne - obchody w pobliże ogniska, gdzie mianowany przez Druha Janusza Strażnik Ognia pilnował, by ten nie zgasł, ani nie rozprzestrzenił się. Przy cieple ogniska i muzyce zespołu Bene, zaproszeni goście wspominali historie z czasów Powstania Warszawskiego i dzielili się nimi z młodszymi uczestnikami wydarzenia.

Po koncercie zaproszonego zespołu odbyła się Msza Św., którą celebrował ks. Tadeusz Jabłoński. Podczas swojego kazania, zwrócił on uwagę na istotę komunikacji, pamięci o historii, podając przykład spotkanych osobiście niemieckich harcerzy, którzy mocno przeżyli wizytę w obozie w Dachau.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, za to wspaniałe wydarzenie, dbałość o pamięć polskiej historii oraz kultywowanie patriotyzmu. Dziękujemy również OSP Nasielsk, która czuwała nad bezpieczeństwem uczestników.